COVID-19: Bilgi ve Biniş Öncesi Bilgi formları. Daha fazla bilgi edin​

Revised Schedules. Learn more

Yolcular için Genel Şart ve Bilgiler (Adriyatik Denizi)

Yolcular, bagajları ve araçları, geçerli uluslararası sözleşmelere ve "ΑΝΕΚ – SUPERFAST JOINT VENTURE" tarafından belirlenen genel taşıma şartlarına (bundan sonra "şartlar" olarak anılacaktır) uygun şekilde taşınır. Şartlar, taşıyıcının ölüm, hastalık, araçların ve eşyaların hasar görmesi veya kaybı, seferin gecikmesi veya değişmesi konusundaki sorumluluğundaki istisnaları ve sınırlamaları içerir. Şartların suretleri talep edildiği zaman verilebilir.

KENDİMİZİ VE DİĞERLERİNİ KORONAVİRÜSTEN KORUYORUZ SORUMLULUK ALIYORUZ ! 

Yolcular, COVID-19 enfeksiyonu semptomlarına (öksürük, burun akıntısı, ateş, boğaz ağrısı, nefes darlığı ve diğer solunum semptomları) sahipler ise veya seyahatten önceki son 14 gün içinde bir COVID-19 hastasıyla temas etmişlerse seyahat etmemelidir.

1. GEMİYE BİNMEDEN ÖNCE VE BİNİŞ ESNASINDA

Yolcular biniş esnasında aşağıdaki kontrol önlemlerine uymalıdır:

 • Sosyal mesafe 
  Yolcular arasında en az 1,5 metre mesafe korunmalıdır ve aynı anda maske kullanılmalıdır. Gemi mürettebatı süreci ve öngörülen mesafelerin korunmasını denetleyecektir.
 • “Biniş Öncesi” ve “Yolcu Tespiti” formlarının doldurulması ve biniş esnasında biletleriyle birlikte, geminin kalkışından önce geminin Mali İdaresi yetkilisine teslimi
 • Yolcuların gemiye binişi esnasında temassız ateşlerinin ölçülmesi
2. YOLCULUK BOYUNCA

Yolcular yolculuk boyunca zorunlu olarak aşağıdaki tedbirlere uymak zorundadırlar:

 • Geminin gerek iç mekanlarında gerekse dış mekanlarında maskemizi1 takıyoruz. Ağzımız ve burnumuzun kapalı olduğundan emin oluyoruz, taktıktan sonra maskemize dokunmuyoruz, kullanımdan sonra maskemizi hemen çöp kovasına atıyoruz ve ellerimizi yıkıyoruz.
 • Öksürürken veya hapşırırken dirseğimizin iç kısmını veya bir kağıt mendil kullanıyoruz ve kağıt mendili hemen çöp kovasına atıyoruz.
 • Ellerimizi düzenli olarak sabun ve suyla veya alkollü bir solüsyonla iyice yıkarız ve ellerimizle yüzümüze (göz, burun, ağız) temas etmekten kaçınıyoruz. Eldiven kullanımı el yıkama yerine geçmez.
 • Çevremizden güvenli mesafeleri koruyoruz (> 1.5 metre).
 • Kalabalık yerlerden kaçınıyoruz.
 • Solunum yolu enfeksiyonu semptomları (öksürük, burun akıntısı, ateş, boğaz ağrısı) olan kişilerle temastan kaçıyoruz.

EODY’nin ilgili formuna bakınız

 • Yolcuların binişten önce check-in işlemini kolaylaştırmak için kalkış limanına zamanında varmaları tavsiye edilir.
 • Yolcuların yolculuk sırasında solunum semptomlarına sahip olmaları durumunda, bunu derhal gemi mürettebatına bildirmeleri gerekmektedir.
 • Yolcuların seyahatten sonra solunum semptomlarına sahip olmaları durumunda, derhal tıbbi yardım almalı ve doktorlarına seyahat tarihçesini anlatmalıdırlar.

 3. BİNİŞ REDDİ

Yukarıdakiler uyarınca, biniş sırasında kontrol tedbirlerini uygulayan mürettebat üyelerinin şunları tespit etmesi durumunda:

 • Yolcunun COVID-19 enfeksiyonu ile uyumlu semptomlarının olması veya
 • Binişten önce "Biniş öncesi" formuna verdiği cevaplar, COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişiyle temas ettiğini gösteriyorsa veya
 • Yolcu gemide maske1 kullanmayı reddediyorsa

Gemiye binmesi yasaklanır ve biletlerin ilerleyen bir tarihte kullanımı veya iptali hakkındaki geçerli hükümler uygulanır.

(1.) ve (2.) şıklarda yolculuk 14 gün boyunca yasaklanacak veya kendisi daha önce hasta idiyse, COVID-19 hastasına uygulanan koruma tedbirlerinin durdurulması hakkındaki EODY tarafından belirlenen kriterlerin karşılandığını belirten bir tıbbi tasdikname bulundurması gerekecektir.

[1] Cerrahi maske kullanımı da kabul edilmektedir, ancak cerrahi maskelerin tıbbi personel tarafından takılmasını teminen bunun yerine bez maske kullanılması önerilir. Valfli yüksek nefes alma koruması maskesinin halk tarafından kullanım kabul edilmemektedir.

Seferler - Navlunlar

Şirketin broşüründe listelenen fiyatlar ve programlar, yayımlanma tarihinde yürürlükte olan şartlara dayanmaktadır. Bu koşullardan herhangi birinin Şirketin hatası olmaksızın değişmesi durumunda, Şirket ayrılma zamanlarını, ücret oranlarını, tarifeleri veya diğer sözleşmeden doğan yükümlülüklerini önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Yukarıdaki koşullar arasında, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yakıt fiyatlarındaki, döviz dalgalanmalarındaki veya öngörülemeyen diğer durumlardaki artışlar yer alır. Şirketin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, yolcu (bundan böyle "yolcu" olarak anılacaktır), ilave bir tazminat ödemeden biletin tam değerini iade alma hakkına sahip olacaktır. Şirket, üçüncü taraf yükümlülüğünden, liman yetkilisi talimatlarından veya aşırı olumsuz hava koşullarından kaynaklanan gecikmelerden sorumlu değildir. Bu durumlarda güzergahlar değişebilir.

Rezervasyon Gereklilikleri

Uluslararası SOLAS düzenlemelerine ve AB Mevzuatına (18 Haziran 1998 tarihli 98/41/EC sayılı Konsey Direktifi) uygun olarak, yolcuların rezervasyon sırasında aşağıdaki bilgileri sağlamaları gerekmektedir: Adı ve Soyadı, Cinsiyeti, Doğum tarihi, Uyruğu, İletişim telefon numarası, Aracın Tipi ve Kayıt numarası (varsa). Avrupa Birliği dışındaki (ve Schengen dışındaki) ülkelerden gelen yolcuların aşağıdaki ek bilgileri sağlamaları gerekir: Pasaport numarası ve son kullanma tarihi, Vize sona erme tarihi (gerekirse).

“Yunan limanlarına gelen veya limanlarından giden yolcu gemileri ile seyahat eden kişilerin 98/41/EC/1998 Direktifi uyarınca kaydı” hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi no. 23/1999, PD 102/2019 (A΄ 182) uyarınca değiştirilmiştir.

Bunu mümkün kılmak için biletler İSMEN düzenlenir ve özellikle şunları içermelidir:

 • Soyadı
 • İsim (Tam)
 • Doğum tarihi
 • Seks
 • Milliyet
 • Kimlik belgesinin türü (örneğin pasaport veya kimlik kartı) ve numarası
 • Plaka numarası ve sürücünün adı
 • Yolcu cep telefonu (öncesinde ülke arama kodu bulunur)

Ek olarak, bileti düzenleyen acente ÖZEL BAKIM gerektiren yolcular hakkında bilgi edinmelidir.

Gemide bilet düzenlemek kesinlikle yasaktır; bu nedenle, yolcuların kendi konfoları için, biletlerini ayırtmak ve düzenlemek için seyahat acenteleriyle zamanında iletişime geçmeleri gerekir.

Yatak ya da ATS işgal etmeyen 4 yaşına kadar çocuklar tek yön 5,50 € öder.

Yolcuların seyahat acentelerine bir telefon numarası (tercihen bir cep telefonu numarası) vermeleri tavsiye edilir, böylece acil durumlarda, örn. kötü hava koşulları vb. nedenlerle kalkış iptali durumlarında kendileriyle iletişime geçilebilir.

Yolcular ayrıca gemiye girişte bilet kontrolü sırasında geminin yetkili personeline veya Liman Başkanlığına kimlik belgesi olarak kimlik kartlarını veya diğer resmi belgeleri (örn. Pasaport, ehliyet vb.) ibraz etmelidirler.

Yer Rezervasyonları

SOLAS Uluslararası Direktifi ve Avrupa mevzuatına (18/06/1998 tarih ve 98/41/EC sayılı Konsey Direktifi) göre, aşağıdaki bilgiler gereklidir: Adı Soyadı, Cinsiyeti, Doğum Tarihi, Uyruğu, İletişim Telefonu, Araç Türü ve Araç Plaka Numarası (varsa). Avrupa Birliği (veya Schengen ülkelerinin) vatandaşı olmayan yolcular için aşağıdaki bilgiler istenmektedir: Pasaport Numarası ve Sona Erme Tarihi, Vize Sona Erme Tarihi (varsa).

Biletin geçerliliği

Bilet, geçerliliği sınırlı özel biletler haricinde, düzenlendiği tarihten itibaren (rezervasyon ya da basım tarihinden değil) bir yıl geçerlidir. Bilet şahsidir (yalnızca biletteki kişi için geçerlidir) ve yasalarca aksi belirtilmedikçe devredilemez. Verilen bilet üzerindeki isim ve soyadı değişikliği kabul edilemez.  Şirket, yolcuların seyahatten önce geçerli seyahat belgelerini sunmalarını isteme hakkını saklı tutar ve biletle seyahat etme hakkı olan bir yolcu dışında, bilette görünen yolcunun ismine karşılık gelen belgesel kanıtların (pasaport, kimlik, seyahat belgeleri) göstererek - biletle seyahat etmeye yetkili olandan farklı - bir yolcunun seyahat etmesi ya da tazminat almasından sorumlu tutulmaz.

Parite

Yurtdışında veya gemide satın alınan bilet ücretleri, döviz kurlarındaki farklılıklar nedeniyle değişebilir. 

İptaller - İadeler

Seyahat acentesinde, liman acentesinde, Premium Satış Temsilcisinde veya Rezervasyon ve ödemenin yapıldığı Şirket ofislerinde iptaller yapılabilir.

İade oranı, iptal ile seyahat tarihi arasındaki süreye bağlıdır. Özel olarak, aşağıdaki tutarlar iade edilir:

 • Kalkıştan 22 gün öncesine kadar iptal edilmesi durumunda%100 para iadesi.
 • Kalkıştan 21 ila 8 gün önce iptal edilirse %80 iade.
 • Kalkıştan 7 gün ila 24 saat öncesine kadar iptal edilmesi durumunda %50 iade
 • Şirket, kalkıştan 24 saatten daha kısa bir süre önce iptal edilmesi durumunda veya yolcunun gemiye binişte gelmemesi durumunda herhangi bir ücret iadesi yükümlülüğü altında değildir.
 • Gidiş-dönüş biletinin kısmen iptal edilmesi durumunda ve yolcu seyahatin bir ayağını gerçekleştirdiyse, seyahatin ikinci ayağı için yukarıda belirtilen zaman sınırları geçerli olacaktır.
 • Gidiş dönüş biletinin tamamen iptal edilmesi durumunda, yukarıdaki süre sınırları geçerlidir.
 • Kampanya kapsamında düzenlenen biletler söz konusu olduğunda, bu kampanyaların şartları geçerli olup, bu durumlar yukarıdaki tutarların iadesinden istisnadır.

Yolcular, biletlerini AÇIK duruma dönüştürme veya seyahat tarihini planlanan kalkış saatinden dört (4) saat öncesine kadar değiştirme hakkını saklı tutar. Bu bilet gelecekte iptal edilirse, iptal tarihi, biletin açığa çevrildiği veya seyahat tarihinin değiştiği tarihtir ve yapılacak olası para iadesi orijinal seyahat tarihine yönelik olarak yapılır.

Para iadesi talepleri yazılı olarak yapılır. İptaller ve para iadeleri sadece seyahat acentesinde, liman acentesinde, Premium Satış Temsilcisinde veya biletin verildiği Şirket ofislerinde ayarlanır. Liman acentaları check-in işleminden sonra para iade etmeksizin bileti iptal edebilirler. Yolcuların seyahatlerini bir ara limanda bitirmeleri durumunda, biletin tam miktarını alıkoyma hakkına sahiptir; ancak kaza veya mücbir sebepten dolayı bitirmeleri durumunda bu söz konusu olmaz.

Açık Biletler

Baştan dönüşü açık olarak kesilen biletler, düzenlendikleri tarihten itibaren bir yıl boyunca geçerlidir (rezervasyon veya baskıları hariç) ve%100 ücret iadesiyle iptal edilir.
Açık tarihe dönüştürülen biletler, orijinal biletlerin veriliş tarihinden itibaren (rezervasyon veya baskı yapılmadan) bir yıl süreyle geçerlidir ve iptal durumunda iptal koşulları geçerlidir.

Açık dönüşü olan yolcular, yalnızca rezervasyon ve ödemenin yapıldığı seyahat acentası, liman acentası, Premium Satış Acentesi veya Şirket ofisleri aracılığıyla dönüşleri için önceden rezervasyon yaptırmalıdır. Toplam ücret, geçerli fiyat listesinin düşük sezonuna göre hesaplanır. Yolcu orta veya yüksek sezonda veya yeni bir ücretin geçerlilik süresi içinde seyahat ediyorsa, mevcut ve ön ödemeli ücret arasındaki farkı ödemekle yükümlüdür. Rezervasyonlar mevcudiyet durumuna bağlı olarak yapılacaktır. Şirket, yolcunun istediği tarihte veya yerde naklini garanti edemez. Alternatif seyahat ve / veya kalkış tarihleri önerilecektir.

Bilet kaybı

Bilet kaybı durumunda, yolcu derhal bileti veren noktayı veya Şirketi bilgilendirmelidir. Bu durumda, yolcu hak sahinin kimliği kontrol edildikten sonra limandan bir bilet alır.

Not: Yolcunun, biletin gerçek sahibi olduğunu kanıtlamak için yanında bir kimlik veya pasaport bulunması gerekir.

İndirimler

Aşağıdaki kategoriler indirim hakkına sahiptir: 1) bebekler, 2) çocuklar, 3) 60 yaş ve üstü yetişkinler, 4) öğrenciler, 5) gençler, 6) araba ve karavan kulüp üyeleri, 7) Aneksmart veya Seasmiles sadakat programları. Daha ekonomik bir seyahat için yukarıdaki kategorilerin durumunu ve uygunluğunu kanıtlayan gerekli belgeler, biletlerin verildiği sırada ve check-in sırasında gösterilmelidir. Yukarıdaki indirimler rezervasyon sırasında talep edilmelidir. Seyahatten sonra geri ödeme yapılmayacaktır.

Grup Başvuruları

Grup fiyatları, Şirket, seyahat acentaları ve Premium Satış Acenteleri ile görüşülerek belirlenir. Grup en az 16 yolcudan oluşmalıdır. 15/07'den 15/09'a kadar, Grup en az 20 yolcudan oluşmalıdır. 

Refakatsız Çocuklar

Şirket, bir yetişkin tarafından eşlik edilmeyen 15 yaşından küçük çocuklar için rezervasyon kabul etmemektedir. 15 ila 18 yaş arası çocuklar için rezervasyonlar yalnızca ebeveynin veya vasinin yazılı izni alındıktan sonra kabul edilir. Buna yönelik dilekçeler Şirket ofislerinden verilir (müşteri hizmetleri departmanı, tel. +30 210 89 19 010, e-mail: cs.adriatic@superfast.com SUPERFAST FERRIES gemileri için ve tel.: +30 210 41 97 470, e-mail: customerservice@anek.gr Anek Lines gemileri için). 

Engelli yolcular

Gemiler engelli yolcular için kolay erişilebilen ve çalıştırılabilen özel olarak tasarlanmış kabinlere sahiptir. Bu kabinlerin sınırlı sayıda olması nedeniyle zamanında rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Daha fazla bilgi için müşteri hizmetleri servisimize başvurun.

Evcil hayvanlar

Şirket gemilerinde erken rezervasyon gerektiren özel olarak tasarlanmış evcil hayvan saklama alanları (kafesleri) bulunmaktadır. Ek olarak, alternatif olarak evcil hayvanları barındırabilecek sınırlı sayıda kabin vardır ve dolayısıyla onları zamanında ayırtmak gerekir. Refakatsiz evcil hayvan kabul edilmez.

Refakatçılar her zaman evcil hayvan sağlık kitapçığına sahip olmalı (AB sakinleri yanlarında resmi AB pasaportuna sahip olmalıdır) ve tüm biniş prosedürlerini takip etmelidir. Kediler, köpekler ve gelincikler için kuduz aşısı yaptırmak zorunludur. Daha fazla bilgi için lütfen veterinerinize veya seyahat acentenize başvurun.

Kabinlerin geri kalanında, araçlarda (rezervasyon yaptırmadıkça kamplarda) ve restoranlarda, barlarda ve gemide bulunan diğer tüm alanlarda evcil hayvanlara izin verilmez. Evcil hayvanlara her zaman eşlik edilmeli, kayış bağlanmalı ve ağızlık takılmalıdır. Refakatçı, evcil hayvanın bakımı, güvenliği ve hijyeninden ve yukarıdaki kurallara uymaktan münhasıran sorumludur.

Refakatçı ayrıca, üçüncü şahıslara yol açabilecek her türlü kişisel yaralanma ve mal zararından münhasıran sorumlu olacaktır. Engelli insanlara yardım eden ve sahiplerine yolcu kabinine eşlik edebilecek özel eğitimli hayvanlar, özel tesislerde kalma zorunluluğunun dışında tutulur. Bu hayvanların sahipleri ilgili sertifikalara sahip olmalıdır. Not: Evcil hayvanlar dışındaki canlı hayvanların taşınması için özel koşullar kargo taşımacılığı şartlarını uygulamaktadır ve ilgili taraflar Şirketin Müşteri Hizmetleri Bölümüne başvurmalıdır.

Gemide kamp

Gemide kamp 1 Nisan - 31 Ekim arasında geçerlidir. Karavan veya araç yolcularının, geminin kalkış saatinden en geç 3 saat önce gemiye gelmeleri gerekmektedir. Karavanın veya aracın geç gelmesi açık güverte üzerine yüklenmesine izin vermeyebilir. Kamp alanı sınırlı olduğu için erken rezervasyon yapılması önerilir. Güvenlik nedeniyle, gemide kamp yapanların yemek yapması, gaz kullanması ve herhangi bir ateş veya alev kullanımı kesinlikle yasaktır. Yolcuların, gemide bulunan kamp düzenlemelerine özellikle dikkat etmeleri rica olunur. Gemide kampa sadece resmi olarak kamp aracı, kampçı ve karavan olarak kayıtlı araçlar için izin verilir. Resmi olarak kamp aracı olarak kayıtlı olmayan taşıtlara, kampta izin verilmez ve yolcuları açık güverteye erişemez.

Yemekler ve içecekler

Yemekler ve içecekler bilet fiyatına dahil değildir.

Kişisel eşyalar / objeler

Yolcular Geminin Muhasebesine, 500 Euro'yu geçmeyecek para veya ziynet eşyası teslim edebilirler. Şirket, hem halka açık alanlarda hem de geminin kabinlerinde, para veya ziynet eşyaların kaybolmasından sorumlu değildir. Kişisel eşyaların kaybolması durumunda, ilgili taraflar yolculuk sırasında Geminin Yolcu Resepsiyonu ile iletişime geçmeli veya müşteri hizmetleri yardım hattını aramalıdır. Yolcu vagonlarına yerleştirilen kişisel eşyalara / objelere yolculuk sırasında erişilemez, çünkü geminin garajlarına giriş, çıkıştan sonra yasaktır.

Yönetmelikler/ Biniş Prosedürü

Uluslararası Gemi ve Liman Güvenlik Kodunun (ISPS) uygulanması ve getirdiği güvenlik gereklilikleri nedeniyle, yolcuların planlanan kalkış saatinden en geç 3 saat önce gemiye gelmeleri rica olunur. Yolcular, yanlarında pasaportlarını, kimlik kartlarını, araç tescil belgelerini veya diğer geçerli seyahat belgelerinin yanı sıra, statülerini ve kesinti haklarını kanıtlayan gerekli belgeleri (hak kazanmışlarsa) taşımalıdır. Check-in sırasında veya herhangi bir Polis Otoritesi kontrolünde. Şirket, yukarıda belirtilen gerekli seyahat belgelerini elinde bulundurmaması durumunda yolcunun seyahat etmesine izin vermeme hakkını saklı tutar. Yolcu pasaportları ve seyahat belgelerini kontrol ederken geçerli seyahat belgelerini taşımazsa, uygulanacak olan para cezasına münhasıran yolcuya yüklenir. Devlet Makamları bir yolcunun seyahat etmesini yasaklarsa, Şirket hiçbir sorumluluk kabul etmez. Pasaportların ve seyahat belgelerinin bir ülkeye girişinin reddedilmesi durumunda, yolcudan bedeli tahsil edilir. Tüm ülkelerin pasaport hamilleri bilgi veya açıklama için ilgili konsolosluğa başvurmalıdır. Bebekler ve çocuklar ayrıca pasaporta veya diğer geçerli belgelere ihtiyaç duyarlar. Tüm yolcular ve gemide bulunan her şey denetime tâbi olabilir. Yukarıdakilere uymayı reddedenler gemiye kabul edilmeyecek ve ilgili liman yetkililerine teslim edilecektir. Gemiye bindikten sonra, gemi ayrılmadan önce yolcu ayrılamaz. Kalkmadan önce ayrılması halinde, bütün kişisel eşyalarını ve/veya hareket etmesi mümkün se, geminin park yerinden aracını almak zorundadır. Silah, fişek, patlayıcı, yanıcı, yanıcı ve genel olarak tehlikeli maddelerin taşınması kesinlikle yasaktır.

Gemide İşlemler

Gemilerde, alışveriş para birimi Euro'dur. SUPERFAST FERRIES gemileri yolculara hizmet sunmak için ATM'lere sahiptir. Kredi kartlarının çoğu kabul edilir.

Telekomünikasyon ve İnternet

Aşağıdaki hizmetler gemide verilmektedir:

 • ​Yolculuk boyunca cep telefonu kullanımı. Özel uydu iletişimi ve faturalandırma hakkında bilgi için, yolcuların mobil operatörleriyle iletişim kurmaları rica olunur.
 • Yolculuk boyunca kablosuz erişim (WI-FI).

Müşteri hizmet hattı

Herhangi bir soru, yorum veya yorum için, yolcular 210 89 19 010 numaralı telefondan veya e-posta adresinden telefonla iletişim kurabilir: SUPERFAST FERRIES Feribotu için cs.adriatic@superfast.com +30 210 41 97 470 numaralı feribot veya e-posta ile: Anek Lines gemileri için serviceservice@anek.gr

Faydalı bilgiler

Her kabinde, mevcut yatak sayısına veya mevcut (ilave) tesislere göre değil, kullanan yolcu sayısına bağlı olarak 1 yatak, 2 yatak, 3 yatak veya 4 yatak olarak belirlenmiş ve mevcuttur. Yolcular, geminin tüm ortak alanlarını (barlar, restoranlar, salonlar vb.) özgürce kullanabilirler. Salonlarda ve geminin koridorlarında uyumak yasaktır. Yolcular mürettebatın, geminin güvenlik ve güvenlik kurallarına uygunluğuna ilişkin talimatlarına uymak zorundadır.

Koşullarda Değişiklik

Şirket, rezervasyon işleminin tamamlanmasından sonra bile, yukarıdaki Genel Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme ve hatta tek taraflı olarak yenileme hakkını saklı tutar ve yolcuyu önceden bilgilendirme yükümlülüğü yoktur. Örnek olarak, Şirket, COVID-19 salgını ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları nedeniyle özel olarak değiştirildiği gibi, mevcut ulusal veya Avrupa yasal çerçevesindeki değişiklikler nedeniyle iptal - geri ödemeler - açık bilet koşullarını değiştirebilir.

Kaza durumunda deniz yoluyla seyahat eden yolcuların haklarına ilişkin hükümlerin özeti 1

YOLCU HAKLARI

Ölüm veya kişisel yaralanma için tazminat hakkı

Nakliye olayı2: Yolcunun, taşıyıcının kontrolü dışındaki durumlar (yani savaş hali, doğal afet, üçüncü bir şahsın eylemi) haricinde, taşıyıcıdan veya taşıyıcının sigorta sağlayıcısından her durumda 250.000 SDR3'ye kadar tazminat alma hakkı vardır. Taşıyıcı olayın kendi hatası veya ihmali olmaksızın gerçekleştiğini kanıtlamadıkça tazminat 400.000 SDR'ye kadar çıkabilir.
Nakliye dışı olay: Yolcunun, olayın taşıyıcının kusurundan veya ihmalinden kaynaklandığını kanıtlaması halinde, taşıyıcıdan veya taşıyıcının sigorta sağlayıcısından 400.000 SDR'ye kadar tazminat alma hakkı vardır.

Kabin bagajının kaybolması veya hasar görmesi için tazminat hakkı

Nakliye olayı: Taşıyıcı olayın kendi kusuru veya ihmali olmaksızın gerçekleştiğini kanıtlamadıkça, yolcunun taşıyıcıdan 2.250 SDR'ye kadar tazminat alma hakkı vardır.
Nakliye dışı olay: Yolcunun, olayın taşıyıcının kusurundan veya ihmalinden kaynaklandığını kanıtlaması halinde, taşıyıcıdan 2.250 SDR'ye kadar tazminat alma hakkı vardır.

Kabin bagajı dışındaki bagajların kaybolması veya hasar görmesi için tazminat hakkı

Taşıyıcı olayın kendi hatası veya ihmali olmaksızın gerçekleştiğini kanıtlamadıkça, yolcu, taşıyıcıdan 12.700 SDR'ye (araçta veya üzerinde taşınan bagajlar dahil araçlar) veya 3.375 SDR'ye (diğer bagajlar) kadar tazminat alma hakkına sahiptir.

Değerli eşyaların kaybolması veya zarar görmesi için tazminat hakkı

Yolcu, paralar, kıymetli kıymetler, altın, gümüş eşyalar, mücevherler, süs eşyaları ve sanat eserlerinin kaybolması veya hasar görmesi için taşıyıcıdan 3,375 SDR'ye kadar tazminat alma hakkına sahiptir. güvenli tutma konusunda mutabık kalınan amaç.

Hareket kabiliyeti kısıtlı bir yolcunun, hareketlilik ekipmanının veya diğer özel ekipmanın kaybı veya hasarını tazmin etme hakkı
Nakliye olayı: Taşıyıcı olayın kendi kusuru veya ihmali olmaksızın gerçekleştiğini kanıtlamadıkça, yolcu, ilgili ekipmanın değiştirme değeri veya onarım masraflarına karşılık gelen taşıyıcıdan tazminat alma hakkına sahiptir.
Nakliye dışı olay: Yolcunun, olayın taşıyıcının kusurundan veya ihmalinden kaynaklandığını kanıtlaması halinde, ilgili ekipmanın değiştirme değeri veya onarım maliyetlerine karşılık gelen taşıyıcıdan tazminat alma hakkı vardır. 

Bir nakliye olayı durumunda avans ödeme hakkı

Ölüm veya kişisel yaralanma durumunda, yolcu veya tazminat alma hakkı olan diğer kişi, acil ekonomik ihtiyaçları karşılamak için avans ödeme hakkına sahiptir. Ödeme, uğranılan hasara göre hesaplanacak, 15 gün içinde yapılacak ve ölüm halinde 21.000 EUR'dan az olmayacaktır.

PROSEDÜR UNSURLARI VE DİĞER HUSUSLAR

Yazılı bildirim

Kabinde veya diğer bagajlarda hasar olması durumunda, yolcu, taşıyıcıya zamanında4 yazılı bildirimde bulunmalıdır. Bunun yapılmaması, yolcunun tazminat hakkını kaybetmesine neden olacaktır.

Yolcu haklarının kullanılması için zaman sınırları

Genel olarak, yetkili bir mahkeme nezdinde herhangi bir tazminat davası 2 yıl içinde başlatılmalıdır. Bu sınırlama süresinin başlangıç noktası, kaybın niteliğine bağlı olarak değişebilir.

Sorumluluğa ilişkin muafiyetler

Taşıyıcının sorumluluğu, bir yolcunun ölümü veya kişisel yaralanması veya bagajının kaybolması veya hasar görmesinin yolcunun kusurundan veya ihmalinden kaynaklandığını veya katkıda bulunduğunu kanıtlarsa azaltılabilir.

Tazminat için farklı miktarlar üzerindeki sınırlar, zararın, taşıyanın veya taşıyanın veya ifa eden taşıyıcının bir işleminden bu tür bir zarara neden olma niyetiyle veya bu tür bir hasarın muhtemelen sonuçlanacağına dair bilgi yapılan bir işleminden kaynaklandığı kanıtlanırsa uygulanmayacaktır.


1 23 Nisan 2009 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün (EC) 392/2009 sayılı Tüzüğünün (OJ L 131, 28.5.2009, s. 24) 7nci maddesi doğrultusunda hazırlanan kaza durumunda deniz yoluyla yolcu taşıyıcılarının sorumluluğu hakkında özet.
2 Bu Yönetmeliğin amaçlarına yönelik “nakliye olayı” şunları içerir: gemi enkazı, alabora, geminin alabora olması, çarpışması veya karaya oturması, gemide patlama veya yangın veya gemide kusur. Bu özetin amaçları doğrultusunda taşıma sırasında meydana gelen diğer tüm olaylar, "nakliye dışı" olaylardır.
3 Bir kaza sonucu meydana gelen kayıp veya hasar, Uluslararası Para Fonuna taraf Üye Devletler için (tüm AB Üye Devletleri) "Özel Çekme Hakları" (SDR) olan "hesap birimleri" temelinde hesaplanır. SDR için bilgi ve dönüştürme oranları şu adreste bulunabilir: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm. 26 Kasım 2012'de 1 SDR = 1,18 EUR.
4 Görünür bir hasar durumunda, kabin bagajı için karaya çıkmadan önce veya karaya çıkarken ve diğer bagajlar için yeniden teslimat öncesinde veya yeniden teslimat sırasında yazılı bildirimde bulunulmalıdır. Bagajın görünür olmayan bir şekilde hasar görmesi veya kaybolması durumunda, karaya çıkma veya yeniden teslimattan (veya kayıp durumunda planlı yeniden teslimattan) itibaren 15 gün içinde yazılı bildirimde bulunulmalıdır.