1. Yolcu vapurlarında seyahat eden evcil hayvanların kaydı. Daha fazla bilgi edin​
  2. Alternatif yakıtlı araçların (AFV) yolcu gemileriyle taşınması sırasında ilave tedbirler. Daha fazla bilgi edin​

Revised Schedules. Learn more

CCTV Hakkında Bilgi

VİDEO GÖZETİM SİSTEMİ (CCTV) İLE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

1. Veri Sorumlusu:

Bir Attica Group şirketi olan SUPERFAST FERRIES, merkezi Kallithea'da 1-7 kavşağında, Lysikratous Caddesi ve Evripidou Caddesi, GR-17674, e-posta: marketing@superfast.com, Tel. no: +30 210-8919000

2. Veri Koruma Memuru:

PISTIOLIS – TRIANTAFYLLOS & ASSOCIATES HUKUK BÜROSU, ANDERSEN LEGAL, Yunanistan, email: dpo@attica-group.com

3. Veri işlemenin amacı ve yasal dayanağı:

Tesisleri, gemileri, gerçek kişileri ve / veya malları (güvenlik) korumak için kapalı devre televizyon (CCTV) kullanıyoruz. İşleme, bir veri denetleyicisi olarak takip ettiğimiz hukuki menfaatler (Madde 6 para. 1. (f) GDPR) ve / veya bu her ortaya çıktığında veya yürürlükteki yasalarca empoze edildiğinde bu konudaki yasal zorunluluktur (örn. mal sahibi, armatör, vb. yükümlülüğü).

4. Hukuki menfaatler 

Yasal menfaatimiz, yukarıda ayrıntıları verildiği üzere tesislerimizi ve içerdiği malları gösterge niteliğinde hırsızlıklar gibi yasa dışı eylemlere karşı koruma ihtiyacıdır. Ayrıca, personelimizin ve gözetim altındaki alanlarda yasal olarak bulunan üçüncü şahısların mülkiyetinin yanı sıra can güvenliği, fiziksel bütünlük, sağlık da sağlamalıyız. Yalnızca görüntü verilerini topluyoruz ve gözetimi daha önce yasa dışı eylemlerin olasılığının arttığını değerlendirdiğimiz yerlerle sınırlıyoruz, örn. CCTV tarafından yakalanan kişilerin mahremiyetinin ciddi şekilde kısıtlanabileceği yerlere odaklanmadan hırsızlık, kasiyer veya giriş gibi, kişisel verilerine saygı hakları dahi

5. Alıcılar

Tutulan materyale sadece yukarıda detaylandırılan tesislerin güvenliğinden sorumlu yetkili / yetkili personelimiz tarafından erişilebilir. Bu materyal, aşağıdaki durumlar haricinde, veri sahibinin rızası olmadan üçüncü şahıslara ifşa edilmeyecektir: (a) yetkili adli, savcılık ve polis makamlarına, şahısları veya malları içeren bir cezai suçu soruşturmak için gerekli bilgileri içerdiğinde veri kontrolörü; (b) görevlerini yerine getirirken yasal olarak veri talep ederken yetkili adli, savcılık ve polis makamlarına ve (c) suçun kanıtı oluşturabilecek veriler olması durumunda, bir cezai suçun mağduruna veya failine. 6. Veri Saklama Bina binalarının verilerini üç (3) gün boyunca saklarız ve ardından otomatik olarak silinirler. Gemilerde verileri, Emniyet Yönetmeliği tarafından sağlandığı müddetçe ve orantılılık ve minimizasyon ilkelerine uygun olarak on beş (15) günü geçmeyen bir süre boyunca saklıyoruz. Bu dönemlerde bir olayın meydana gelmesi durumunda, olayı araştırmak ve olay üçüncü şahıslarla ilgiliyse yasal çıkarlarımızı savunmak için yasal işlem başlatmak amacıyla videonun bir kısmını izole edip bir (1) ay daha saklarız. , videoyu üç (3) aya kadar daha saklayacağız.


6. Veri saklama

Binanın verilerini üç (3) gün boyunca saklarız ve ardından otomatik olarak silinirler. Bu dönemlerde bir olayın meydana gelmesi durumunda, olayı araştırmak için yasal işlem başlatmak amacıyla videonun bir kısmını izole edip bir (1) ay daha saklarız ve olay üçüncü şahıslarla ilgiliyse yasal çıkarlarımızı savunmak için videoyu üç (3) aya kadar daha saklayacağız.
Özellikle gemilere kurulan video gözetim sistemleri olması durumunda, bazılarının alınan verileri saklamadan ve kaydetmeden gerçek zamanlı olarak bireylerin hareketlerini izlediğine dikkat çekiliyor.

7. Veri konularının hakları

Veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Erişim hakkı: Görüntünüzü işleyip işlemediğimizi bilme ve öyleyse, görüntü kaydedilmişse bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz.
  • İşlemeyi kısıtlama hakkı: Bizden işlemeyi kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz, örneğin, yasal talepleri oluşturmak, uygulamak veya desteklemek için gerekli gördüğünüz verileri silmememizi isteyebilirsiniz.
  • İtiraz hakkı: İşlemeye itiraz etme hakkına sahipsiniz.
  • Silme hakkı: Kişisel verilerinizi silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz.

dpo@attica-group.com adresine bir e-posta göndererek veya 1-7, Lysikratous Caddesi ve Evripidou Caddesi, GR-17674, Kallithea posta adresimize bir mektup göndererek veya talebinizi şirketin adresine şahsen göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz. Resminizle ilgili bir talebi incelemek için, bize kameraların menzili içinde olduğunuzu söylemeli ve verilerinizi bulmamızı ve resimdeki üçüncü şahısların verilerini gizlememizi kolaylaştırmak için bize bir fotoğrafınızı vermelisiniz. Alternatif olarak, size göründüğünüz görüntüleri göstermek için tesislerimize gelme fırsatı veriyoruz. Ayrıca, itiraz etme hakkını veya silme hakkını kullanmanın, verilerin derhal silinmesi veya işlemenin değiştirilmesi anlamına gelmediğini belirtmenizi isteriz. Her durumda, GDPR tarafından belirlenen süreler içinde size en kısa sürede ayrıntılı olarak cevap vereceğiz.

8. Şikayette bulunma hakkı

Verilerinizin işlenmesinin 2016/679 sayılı Yönetmeliği (AB) ihlal ettiğini düşünmeniz durumunda, yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Yunanistan'daki yetkili denetim makamı, Kifisias Caddesi 1-3, 11523, Atina, https://www.dpa.gr/, telefon numarası +302106475600, Yunan Veri Koruma Kurumu'dur.

Bülten Aboneliği
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Abone