1. Yolcu vapurlarında seyahat eden evcil hayvanların kaydı. Daha fazla bilgi edin​
 2. Alternatif yakıtlı araçların (AFV) yolcu gemileriyle taşınması sırasında ilave tedbirler. Daha fazla bilgi edin​

Revised Schedules. Learn more

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgiler

Giriş

SUPERFAST FERRIES için müşterilerimizin ve herhangi bir iş ilişkisi içinde olduğumuz kişilerin (örneğin ortaklarımız ve tedarikçilerimiz gibi) kişisel verilerinin korunmasının büyük önem taşıdığından emin olmanızı isteriz. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri korumak ve kişisel verilerin işlenmesinin her zaman hem şirketin kendisi hem de şirket adına kişisel veriler işleyen üçüncü şahıslar tarafından yasal çerçevede belirtilen yükümlülüklere uygun olarak yapılmasını sağlamak için uygun adımlar atıyoruz.

Denetleyici - Veri Koruma Görevlisi (DPO)

SUPERFAST FERRIES, Attica Group'un bir üyesi, merkezi Kallithea'da, 1-7, Lysikratous Street & Evripidou Street, GR-17674 adresindedir, e-mail: marketing@superfast.com, Tel. No: +30 210-8919000 olup, ticari faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda müşterilerinin yanı sıra iş ilişkisi içinde bulunduğu kişilerin kişisel verilerini yürürlükteki ulusal yasalar ve Avrupa yasalarına uygun olarak işlediğini size bildirir. Kişisel verilerin işlenmesine ve bu verilerin serbest dolaşımına ilişkin olarak bireylerin korunmasına ilişkin 2016/679 sayılı Yönetmelik (Genel Yönetmelik Veri Koruma Kanunu, bundan sonra "Yönetmelik" olarak anılacaktır) yürürlüktedir.

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir konu için, lütfen dpo@attica-group.com adresinden e-posta yoluyla veya SUPERFAST FERRIES'in yukarıdaki posta adresine posta yoluyla bizimle iletişime geçin.

Ayrıca, SUPERFAST FERRIES, genel bültende kayıtlı müşteri verilerinin ve teklif güncellemelerinin kaydedildiği ve muhafaza edildiği, ayrıca kişiselleştirilmiş iletişimde işbirliği içinde olan üçüncü bir şirketin elektronik platformunu kullanarak web sitesinin belirli işlevlerini yönetir, zira mevcut yasal çerçevenin gerektirdiği gibi, bu tür eylemler için ilgili onayınız platform sisteminde kayıtlıdır.

İşbirliği yapılan üçüncü şirket, Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, spesifik operasyonla ilgili olarak, işlemenin yürütücüsü olarak hareket eder. Bu işlev için SUPERFAST FERRIES, kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu olmaya devam eder ve işlemenin bireysel detaylarını tanımlar ve işleme faaliyetlerinin geçerli yasal çerçeveye uygun olarak yürütülmesini ve herhangi bir gerçek kişinin yasal çerçevenin kendisine verdiği hakları özgürce ve engellenmeden kullanabilmesini sağlamak için görevlendirdiği şirket ile özel bir sözleşme imzalamıştır.

Kişisel verilerinizi işlemenin meşru nedenleri nelerdir?

Yalnızca bize sağladığınız kişisel verileri [adınız, iletişim bilgileriniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, finansal işlemlerin ayrıntıları (örn. Ortaklarımızın faturaları), rezervasyon kodunuz gibi seyahat programınızla ilgili bilgileri işliyoruz. Rezervasyonu yaptığınız işlemin ayrıntıları, örneğin biletlerin düzenlenmesi veya yolcu kazalarının bildirilmesi ile ilgili sağlık bilgileri ve ayrıca hastaların gemiyle nakledilmesi için geçerli bir nedenimiz olduğunda].

Kişisel verilerinizi işlemenin meşru nedenleri şunlardır:

(a) bizi görevlendirdiğiniz ve bizden almak istediğiniz hizmetlerin sağlanması ve dolayısıyla bu bağlamda sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;

(b) hem sizin hem de meşru çıkarlarımızın emniyette olması ve korunması. Bu amaçla kişilerin, malzemelerin, tesislerin gemiler dahil güvenliğini izleyebilmek ve koruyabilmek için kapalı devre televizyon (CCTV) ve güvenlik kameraları kullanıyoruz;

(c) imzaladığımız bir sözleşmenin yürütülmesi bağlamında temsilcilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer ortaklarımızla, örneğin şirketimiz adına biletlerin verilmesi bağlamında sorunsuz işbirliği.

(d) ücretlerin iadesi, tazminat taleplerinizi yönetme, özel yolcu kategorileri için ücretlerin düşürülmesi vb. gibi yasa kapsamındaki yükümlülüklere uygunluk;

(e) SUPERFAST FERRIES ve/veya onun adina kişisel verilerinizi herhangi bir zamanda yürürlükte olan çerçeve ile uygun şekilde işleyen üçüncü taraf iştirakleri tarafından bazen kişisel tercihlerinize göre uyarlanan hizmetler, teklifler hakkında bilgi alabilmeniz için yasal çerçevede belirtilen özel koşullar altında rızanız;

(f) veri sahibi tarafından açık bir şekilde ifşa edilmesi ve veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerini korumak için gerekli işlem, eğer veri sahibi yasal veya fiziksel olarak rıza veremezse; bunlar, sağlanan sağlık verileriyle ilgili herhangi bir bilgiyi işlememizin meşru nedenleridir. Bu, bilet düzenlerken, yolcu kazalarını bildirirken, hareket kabiliyeti kısıtlı kişilere hizmet verirken ve hastaları naklederken geçerlidir.
Sözleşmenin imzalanması için belirli kişisel verilerin sağlanmasının bir gereklilik olduğu belirtilmektedir.

Kişisel verilerinizi nasıl ve neden kullanıyoruz?

 • Seyahat rezervasyonlarınızı yönetmek ve hizmetlerimizi sunmak için
  Bizimle seyahat ettiğinizde bilet kesme, check-in işlemlerini tamamlama, bilet değiştirme veya ücret iadesi, rezervasyonlarınızı yönetme ve size bireysel veya gruplar halinde müşteri olarak hizmet etme gibi hizmetlerimizin sağlanması için gerekli bilgileri kullanırız.
  Rezervasyonlarınızı ve ödemelerinizi teyit etmek, seyahat programınızla ilgili olarak sizi bilgilendirmek, alınmayan hizmetler için gönderdiğiniz talepleri ele almak, herhangi bir maddi hasar ve genel olarak şikayetlerinizi ele almak gibi idari amaçlar için sizinle e-posta veya telefon yoluyla iletişim kurmamız gerekebilir.
   
 • Sözleşmeden doğan taahhütlerimizin uygun şekilde yerine getirilmesi ve işbirliğimizin sorunsuz sürdürülmesi
  Aramızdaki sözleşmeye dayalı ilişkiden (ister mevcut bir acente sözleşmesi, tedarik sözleşmesi, hizmet sözleşmesi vb. Olsun, ister işlemimizin sözleşme öncesi aşamasında olalım), sorunsuz gelişim için gerekli bilgileri alır ve kullanırız ve satışlarımızın en iyi şekilde organize edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sözleşme tarafını bilgilendirdiğimiz acentelerimizin finansal verilerinin ve satış verilerinin işlenmesi ve ifşa edilmesi gibi işbirliğimizin optimizasyonu.
   
 • Haberlerimiz ve tekliflerimiz hakkında sizi bilgilendirmek için
  Bunu onayladıktan sonra, olay bazında yasal çerçevenin özel gereksinimlerine uygun olarak basılı / elektronik onay formlarımız ve / veya Facebook'taki Superfast onay formları aracılığıyla size seyahat hizmetlerimiz, güncel haberlerimiz ve SUPERFAST FERRIES teklifleri hakkında ve müşteri deneyiminizi iyileştirebilmemiz için bunu yapmayı seçtiyseniz, bazen ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre hazırlanmış promosyon mesajları göndereceğiz.
 • Hizmetlerimizi geliştirmek ve ticari çıkarlarımızı korumak için
  Bilgilerinizi kullanacağımız iş amaçları, sunduğumuz hizmetleri iyileştirmemize, beklentilerinizi karşılamamıza ve satışlarımızdan gelen işlemleri kontrol etmemize yardımcı olur, böylece kartlarınızdaki itiraz ücreti taleplerine yanıt verir ve satışlarımızın klirensini yönetir.
   
 • Yasal yükümlülüklere uymak
  Örneğin, yolcu kazalarıyla ilgili bilgileri topladığımızda, bilet değiştirme veya iade taleplerini, yolcu tazminatını ve araç hasar taleplerini ele alır, şikayetleri ve yolcu geri bildirimlerini arşivleriz. Ayrıca, vergi yükümlülüklerimizi yerine getirmek için iştirakçilerin (acenteler, tedarikçiler vb.) mali bilgilerini işlerken kullanırız.
   
 • Meşru çıkarlarımızı korumak ve bireyleri ve malları korumak için
  Gemiler dahil bireylerin, malzemelerin ve tesislerin güvenliğini izleyebilmek ve koruyabilmek için CCTV ve güvenlik kameraları kullandığımızda. 

Verileriniz nerede paylaşılıyor?

SUPERFAST FERRIES, kişisel verilerinizi aşağıdaki alıcı kategorilerine iletir:

 • Devlet Yetkilileri, Kolluk Kuvvetleri Kurumları
  Bu, bir güzergahın gerçekleştirilmesi için ve ortaya konan prosedürlere uygun olarak gerekli olduğunda ve belirli güzergahlardaki yolcu ve araç listesi ile ilgili olarak daha fazla bilgi sağlamak gerektiğinde.

 • Şirketimizin iştirakleri (acenteler, çağrı merkezi, yazılım üreten ve dağıtan ve desteğini sağlayan reklam şirketleri vb.)
  SUPERFAST FERRIES, şirketin hesabındaki kişisel verilerin işlenmesini atadığı ortaklarla (mesela, örnek olarak bilet acenteleri) çalışır. Bu gibi durumlarda, SUPERFAST FERRIES, kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu olmaya devam edecek ve işlemenin yürürlükteki yasal çerçeveye uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve her gerçek kişinin, yasal çerçevenin kendisine tanıdığı hakları serbestçe ve engel olmaksızın kullanabilmesi için işleme faaliyetleriyle görevli ortaklarla belirli bir sözleşme imzalayarak işleme ayrıntılarını belirleyecektir.

Ayrıca, SUPERFAST FERRIES, ilgili rızanın yukarıda belirtilen herhangi bir gerçek kişi tarafından verilmiş olması ve ve gerekli olduğu durumlarda, yazılı işleme atamasına ilişkin yukarıda belirtilenlerin geçerli olması koşuluyla, yukarıda belirtilenler ile ilgili olarak promosyon materyalleri ve ürünler ve hizmetler hakkında bilgi göndermek amacıyla üçüncü taraf iştiraklerine ve ayrıca Facebook'a aktarır.

Rezervasyon verileri, ortak girişim üyelerinin konsorsiyum faaliyetinin bir parçası olarak takas ve vergi amacıyla erişime sahip olduğu rezervasyon sistemlerinde saklanır.

Veri Saklama Süresi

Veri saklama süresinin uzunluğuna, uygun şekilde aşağıdaki özel kriterler temelinde karar verilir:

 • Yürürlükteki yasal çerçeve hükümlerine göre işlem yapmak bir zorunluluk olarak gerektiğinde, kişisel verileriniz ilgili hükümlerin gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır.
 • İşlem sözleşmeye dayalı olarak yapıldığında, kişisel verileriniz sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme kapsamındaki yasal taleplerin temeli, uygulanması ve/veya desteklenmesi için gerekli olduğu sürece saklanacaktır.
 • Ürün ve hizmetlerin (pazarlama faaliyetleri) tanıtılması amacıyla kişisel verileriniz, izniniz geri alınana kadar saklanır. Onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. İznin geri çekilmesi, geri çekilmesinden önceki dönem boyunca rızaya dayalı işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemez.

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınız nelerdir?

Verileri SUPERFAST FERRIES tarafından işlenen herhangi bir gerçek kişi aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Erişim hakkı:
  İşlemin meşruluğundan haberdar olma ve doğrulama hakkına sahipsiniz. Bu nedenle, verilere erişme ve işlenmesiyle ilgili ek bilgiler alma hakkına sahipsiniz.

 • Düzeltme hakkı:
  dpo@attica-group.com adresine bir e-posta veya SUPERFAST FERRIES'in posta adresine bir mektup göndererek kişisel verilerinizi inceleme, düzeltme, güncelleme veya değiştirme hakkına sahipsiniz.
   
 • Silme hakkı:
  Kişisel verilerinizin rızanız temelinde veya meşru çıkarlarımızı korumak için işlediğimizde silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Diğer tüm durumlarda (örneğin, bir sözleşme, yasanın gerektirdiği kişisel verileri işleme yükümlülüğü, kamu yararı) bu hak, duruma göre belirli kısıtlamalara tabidir veya mevcut değildir.
   
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı:
  Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik bir kısıtlama talep etme hakkına sahipsiniz: (a) kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ettiğinizde ve doğrulama gerçekleşene kadar; (b) kişisel verilerin silinmesine karşı çıktığınızda ve bunların silinmesi yerine kullanımının kısıtlanmasını talep ettiğinizde; (c) kişisel verilere işleme amaçları için ihtiyaç duyulmadığında, ancak yasal iddiaların temeli, uygulanması ve desteklenmesi için gerekli olduğunda; ve (d) işlemeye itiraz ettiğinizde ve bizi ilgilendiren ve işlemeye karşı çıkma nedenlerinizi geçersiz kılan meşru nedenlerin olduğu doğrulanırsa.
   
 • İtiraz hakkı:
  Yukarıda açıklandığı gibi, kontrolörler olarak izlediğimiz meşru menfaatlerin yanı sıra doğrudan pazarlama ve tüketici profili oluşturma amaçlarına yönelik işleme için gerekli olduğu durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.
   
 • Taşınabilirlik hakkı:
  Kişisel verilerinizi, yaygın olarak kullanılan düzenleme yöntemleri aracılığıyla erişmenize, kullanmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan bir biçimde ücretsiz olarak alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, teknik olarak mümkünse, verileri doğrudan farklı bir kontrolöre aktarmamızı isteme hakkına da sahipsiniz. Bunu yapma hakkınız, bize sağladığınız ve rızanıza veya ilgili bir sözleşmenin ifasına dayalı olarak otomatik yollarla işlenen veriler için geçerlidir.
   
 • İzni geri çekme hakkı
  İşleme, rızanıza dayandığında, geri çekilmeden önce rızanıza dayalı işlemenin yasallığını etkilemeksizin, serbestçe geri çekme hakkına sahipsiniz.

Yukarıdaki haklardan herhangi birini kullanmak için lütfen dpo@attica-group.com adresinden e-posta yoluyla veya SUPERFAST FERRIES'in yukarıdaki posta adresine gönderilen mektupla bizimle iletişime geçin.

HDPA'ya şikayette bulunma hakkı

Yunanistan Veri Koruma Kurumu'na (www.dpa.gr) şikayette bulunma hakkına sahipsiniz: web portalı https://eservices.dpa.gr/ aracılığıyla şikayetin türüne göre ilgili elektronik formu doldurarak.

Kişisel Veri Güvenliği

SUPERFAST FERRIES, kişisel verilerin işlenmesini güvence altına almak ve kişisel verilere yetkisiz ve/veya hukuka aykırı erişimi, kullanımı, değiştirilmesini veya ifşasını önlemek için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygular. Her halükarda, İnternetin işleyiş biçimi ve herhangi biri tarafından serbestçe erişilebilir olması, yetkisiz üçüncü şahısların uygulanan teknik ve organizasyonel önlemleri hiçbir zaman ihlal edemeyeceğini, erişim sağlamayacağını ve kişisel verileri yetkisiz ve/veya yasadışı amaçlar için potansiyel olarak kullanamayacağını garanti edemez.

Profil oluşturma

Profil oluşturma, gerçek bir kişiye ilişkin belirli kişisel yönleri değerlendirmek, özellikle de söz konusu gerçek kişinin kişisel tercihleri, çıkarları veya hareketlerine ilişkin hususları analiz etmek veya tahmin etmek için kişisel verilerin kullanılmasından oluşan kişisel verilerin her türlü otomatik işlenmesi anlamına gelir.

Kişisel tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış hizmetlerimiz ve tekliflerimiz hakkında güncellemeler almayı kabul ettiğinizde, profil oluşturmanın pazarlama amaçlı gerçekleştiğini lütfen unutmayın. Ek olarak, web sitesinin belirli bir bölümünde (www.seasmiles.com) sağlanan ayrıntılı bildirimde belirtildiği gibi, 'SeaSmiles' Sadakat hizmetinin sağlanması için profilleme gerçekleştirilir. Son olarak profilleme, SUPERFAST FERRIES'in ürünlerini pazarlamak için kullandığı sosyal ağ medyası aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Bülten Aboneliği
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Abone