1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς Ενημερωθείτε 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε

Τροποποιήσεις Δρομολογίων. Ενημερωθείτε 

Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής της εγκυκλίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με Αρ. Πρωτ.: 2070.0/28541/2024 στις 16/04/2024 και Θέμα: «Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ και Φ/Γ-Ο/Γ πλοία» και με σκοπό την πρόληψη και τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και έκλυσης τοξικών αερίων στους χώρους μεταφοράς οχημάτων, τίθενται σε άμεση ισχύ για τα δρομολόγια Αδριατικής τα κάτωθι:

  • Κατά τη φόρτωση AFVs, καταγραφή του είδους τους και της θέσης στην οποία στοιβάζονται επί του πλοίου και τοποθέτηση από το πλήρωμα κατάλληλης σήμανσης σε εμφανές σημείο των οχημάτων. Σε αμιγώς ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμεvα υβριδικά, έλεγχοςθερμοκρασίας συσσωρευτών.
  • Επισήμανση στους επιβάτες-οδηγούς για άμεση ενημέρωση του πληρώματος σε περίπτωση λήψης οποιασδήποτε ένδειξης συναγερμού από το όχημά τους.
  • Σε αμιγώς ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμεvα υβριδικά, το επίπεδο φόρτισης των συσσωρευτών τους να μην υπερβαίνει το 40% της συνολικής χωρητικότητας αυτών.
    Εάν το όχημά σας είναι ηλεκτρικό, κατά την κράτησή σας, στο πεδίο «Τύπος οχήματος» θα πρέπει να επιλέξετε: EV ΙΧ 0-40% bat, έως 6μ & 2μ (Y) ή EV ΙΧ με μπαγκαζιέρα οροφής 0-40% bat, έως 6μ & άνω 2μ (Υ)
  • Σε οχήματα λοιπών εναλλακτικών καυσίμων, όπως υγραερίου ή φυσικού αερίου, οι δεξαμενές τους να μην περιέχουν καύσιμο άνω του 50% της συνολικής τους χωρητικότητας. Μη φόρτωση AFVs που έχουν βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας τους και στις δεξαμενές ή στους συσσωρευτές τους, στην περίπτωση που αυτά δεν έχουν αφαιρεθεί. Ειδικότερα, σε περίπτωση ζημιάς με ασάφεια ως προς τη βλάβη ή όχι του συσσωρευτή τους, μη φόρτωση και μεταφορά τους. Η ευθύνη για την διασφάλιση ότι στο όχημα δεν υφίσταται βλάβη ή ζημιά στο σύστημα τροφοδοσίας, στις δεξαμενές ή στους συσσωρευτές του βαρύνει αποκλειστικά τους κατόχους των οχημάτων αυτών.
  • Συνεκτίμηση κατά τη στοιβασία του βάρους ιδίως των ηλεκτρικών οχημάτων, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του EMSA - Guidance on the carriage of AFVs ίn Ro-Ro spaces - Τελική έκδοση 1.1, 23.05.2022, τα ηλεκτρικά οχήματα είναι κατά μέσο όρο 25% βαρύτερα από τα αντίστοιχα συμβατικά.
  • Φόρτωση των AFVs σε χώρους καλυπτόμενους από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV) χωρίς την παρεμβολή εμποδίων.
  • Εξασφάλιση της λειτουργίας του συστήματος τεχνητού εξαερισμού του χώρου φόρτωσης (εφόσον είναι κλειστός χώρος φορτίου ro-ro ή ειδικής κατηγορίας όπως ορίζεται στην Οδηγία 2009/4 ΕΚ) κατά την φόρτωση - εκφόρτωση και κατά τη διάρκεια του πλου. Προτίμηση της φόρτωσης σε ανοικτούς χώρους οχημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι και είναι πρακτικά εφικτό.

Στα οχήματα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (Alternative Fuel Vehicles AFVs) περιλαμβάνονται:
α) Τα υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα που φέρουν συσσωρευτές (μπαταρίες).
β) Τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένα και συμπιεσμένα αέρια καύσιμα.

Διευκρινίζεται ότι τα επιπρόσθετα μέτρα περιλαμβάνουν και τα ασυνόδευτα οχήματα.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή