Τροποποιήσεις Δρομολογίων. Ενημερωθείτε 

  1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς Ενημερωθείτε 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε

Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της εγκυκλίου-σύστασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με Αρ. Πρωτ.: 2322.3/79893/2023 στις 14/11/2023 με θέμα: «Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία» και με σκοπό την πρόληψη και τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και έκλυσης τοξικών αερίων στους χώρους μεταφοράς οχημάτων, τίθενται σε ισχύ στις γραμμές Αδριατικής, τα κάτωθι:

  • Μη φόρτωση οχημάτων ιδιωτών, χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (Alternative Fuel Vehicles AFVs) στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία Αδριατικής, ως «ασυνόδευτων».
  • Μη φόρτωση οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (Alternative Fuel Vehicles AFVs) που έχουν  βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας τους και στις δεξαμενές ή στους συσσωρευτές τους, στην περίπτωση που αυτά δεν έχουν αφαιρεθεί. Η ευθύνη για τη διασφάλιση ότι στο όχημα δεν υφίσταται βλάβη ή ζημιά στο σύστημα τροφοδοσίας ή στους συσσωρευτές του βαρύνει αποκλειστικά τους κατόχους των οχημάτων αυτών.

Στα οχήματα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (Alternative Fuel Vehicles AFVs) περιλαμβάνονται:

  1. Τα υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα που φέρουν συσσωρευτές (μπαταρίες).
  2. Τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένα και συμπιεσμένα αέρια καύσιμα.
Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή