1. Τροποποιήσεις Δρομολογίων. Ενημερωθείτε 2. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς Ενημερωθείτε 

Πιστοποιήσεις

ISO 9001 & ISO 14001

SUPERFAST FERRIES - ISOH SUPERFAST FERRIES S.A., καθώς και όλα τα πλοία του Ομίλου είναι πιστοποιημένα κατά τον κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης ISM σύμφωνα με τις απαιτήσεις του SOLAS για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και κατά τα διεθνή πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητος ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.

H πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 έγινε από τον Αμερικανικό Φορέα Πιστοποίησης ABS Quality Evaluations του διεθνούς Ομίλου Εταιριών American Bureau of Shipping (ABS).

H πιστοποίηση κατά το πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητος ISO 9001:2015 αποτελεί αναγνώριση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος. 
 

Bureau Veritas

Τα πλοία του στόλου μας έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί μέσω ειδικής σήμανσης “SAFEGUARD” από την Bureau Veritas (Παγκόσμιο ηγέτη στις εργαστηριακές δοκιμές και στις υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης) για τη λήψη ειδικών μέτρων και την εφαρμογή απαραίτητων διαδικασιών για την αντιμετώπιση βιολογικών κινδύνων που προέρχονται από τον COVID-19, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή