1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς Ενημερωθείτε 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε

Τροποποιήσεις Δρομολογίων. Ενημερωθείτε 

Τιμές Ιταλία - Ελλάδα 2024

(€) Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ

 

ΑΝΚΟΝΑ - ΠΑΤΡΑ
Οχήματα (τιμές/όχημα)
Κατηγορία Φορτηγού Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Φορτηγό έως 5μ. 620 625 604 716 748 1026 762
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. 807 812 808 874 917 1153 922
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. 919 929 903 993 1036 1274 1040
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. 1195 1211 1181 1221 1274 1407 1263
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) 919 929 903 993 1036 1274 1040
Trailer από 12μ. έως 13,5μ. (ασυνόδευτο) 1160 1176 1161 1206 1259 1414 1265
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. 1409 1430 1386 1416 1480 1669 1467
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. 1471 1497 1447 1500 1565 1746 1550
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. 1599 1625 1573 1631 1700 1897 1683

Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 15€

ΑΝΚΟΝΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Οχήματα (τιμές/όχημα)
Κατηγορία Φορτηγού Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Φορτηγό έως 5μ. 616 621 600 712 744 1022 758
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. 801 806 802 868 911 1147 916
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. 912 922 896 986 1029 1267 1033
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. 1183 1199 1169 1209 1262 1395 1257
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) 912 922 896 986 1029 1267 1032
Trailer από 12μ. έως 13,5μ. (ασυνόδευτο) 1149 1165 1150 1195 1248 1403 1254
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. 1395 1416 1372 1402 1466 1655 1453
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. 1455 1481 1431 1484 1549 1730 1534
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. 1582 1608 1556 1614 1683 1880 1666

Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 15€

ΜΠΑΡΙ - ΠΑΤΡΑ
Οχήματα (τιμές/όχημα)
Κατηγορία Φορτηγού Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Φορτηγό έως 5μ. 437 458 463 479 536 594 521
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. 487 508 519 524 587 628 566
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. 560 587 602 602 671 721 650
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. 670 685 712 712 775 844 764
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) 560 587 602 602 671 721 650
Trailer από 12μ. έως 13,5μ. (ασυνόδευτο) 648 663 684 684 753 806 732
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. 750 771 792 781 855 933 834
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. 794 815 842 826 899 977 878
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. 867 894 920 904 983 1069 962

Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 25€

ΜΠΑΡΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Οχήματα (τιμές/όχημα)
Κατηγορία Φορτηγού Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Φορτηγό έως 5μ. 364 396 401 469 469 517 417
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. 405 441 452 515 515 562 462
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. 455 491 497 565 570 612 507
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. 541 583 588 656 656 702 593
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) 455 491 497 565 570 612 507
Trailer από 12μ. έως 13,5μ. (ασυνόδευτο) 519 556 566 634 634 675 571
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. 614 661 671 729 729 768 661
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. 658 700 715 779 774 807 706
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. 719 766 782 850 866 954 771

Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 25€

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΑΤΡΑ
Οχήματα (τιμές/όχημα)
Κατηγορία Φορτηγού Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Φορτηγό έως 5μ. 727 727 760 806 806 1070 840
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. 937 937 972 1032 1032 1178 1046
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. 1083 1083 1114 1183 1183 1306 1193
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. 1273 1273 1305 1378 1378 1560 1390
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) 1083 1083 1114 1183 1183 1306 1193
Trailer από 12μ. έως 13,5μ.(ασυνόδευτο) 1238 1238 1249 1343 1343 1423 1297
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. 1423 1423 1457 1539 1539 1729 1552
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. 1510 1510 1544 1631 1631 1799 1628
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. 1640 1640 1675 1771 1771 1958 1770

Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 15€

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Οχήματα (τιμές/όχημα)
Κατηγορία Φορτηγού Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Φορτηγό έως 5μ. 722 722 755 801 801 1065 835
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. 929 929 964 1024 1024 1170 1038
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. 1073 1073 1104 1173 1173 1296 1183
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. 1258 1258 1290 1363 1363 1545 1375
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) 1073 1073 1106 1173 1173 1296 1183
Trailer από 12μ. έως 13,5μ.(ασυνόδευτο) 1224 1224 1235 1329 1329 1409 1283
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. 1405 1405 1439 1521 1521 1711 1534
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. 1490 1490 1524 1611 1611 1779 1608
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. 1618 1618 1653 1749 1749 1936 1748

Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 15€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  • Ο συνοδηγός σε φορτηγό όχημα στη γραμμή του Μπάρι θα χρεώνεται 25€ και στις γραμμές της Ανκόνα και Βενετίας 15€
  • Οι κρατήσεις των συνοδηγών γίνονται στο εκάστοτε λιμενικό γραφείο του λιμένος αναχώρησης και ως συνοδηγός ορίζεται ο οδηγός ο οποίος φέρει επαγγελματικό δίπλωμα.
  • Οι οδηγοί δικαιούνται δωρεάν κρεβάτι σε καμπίνα.
  • Οι συνοδηγοί δικαιούνται κρεβάτι σε καμπίνα, με ειδική χρέωση (αναλόγως διαθεσιμότητας).
  • Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται επίναυλος και περιβαλλοντικό τέλος EU ETS  όπως ορίζεται η αντίστοιχη κατηγορία οχήματος, εδώ 
  • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., λιμενικά τέλη, γεύματα και ποτά. 
Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή