Online Booking
Συνίσταται η προσεκτική ανάγνωση των παρακάτω αναφερόμενων Γενικών Όρων Συμμετοχής που διέπουν τα Οργανωμένα ταξίδια αυτού του εντύπου, και συντάχθηκαν βάσει του Π.Δ. 339/1996 περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (EEL 158/59). H πληρωμή και υπογραφή του θεωρημένου Δελτίου Παροχής Yπηρεσιών που εκδίδεται για τη συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι σημαίνει την ταυτόχρονη αποδοχή των κατωτέρω Γενικών Όρων Συμμετοχής.

1. EYΘYNEΣ ΓPAΦEIOY
Για τη διοργάνωση των ταξιδιών του, το γραφείο γενικού τουρισμού Golden Travel (Αιγάλεω 8, Πειραιάς, Τηλ.: 210 4061140, Φαξ: 210 4061144, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) (εφεξής το Γραφείο) χρησιμοποιεί πλοία, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. O ρόλος του γραφείου τόσο στα οργανωμένα όσο και στα μεμονωμένα ταξίδια είναι καθαρά μεσολαβητικός για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες και συμμετέχοντες στα ταξίδια του (εφεξής οι Πελάτες), γι' αυτό και οι ευθύνες του εντοπίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών. Το Γραφείο δεν κάνει κατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται ο μεσολαβητικός ρόλος του και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Πελατών του. Το Γραφείο δεν είναι υπεύθυνο για ανωμαλίες που τυχόν προκύψουν από λόγους ανεξάρτητους με αυτό, ήτοι ενδεικτικά, αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής, ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανωτικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας, απρόβλεπτα περιστατικά ή γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πόλεμοι, πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή κατάσταση ανωτέρας βίας, φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγραφών και οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.

2. ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ/EΓΓPAΦHΣ
Για κάθε οργανωμένο ταξίδι αυτού του προγράμματος ισχύει ελάχιστη προθεσμία συμμετοχής 10 ημερών πριν την αναχώρηση. H προθεσμία συμμετοχής προσδιορίζει και τα χρονικά όρια στα οποία μπορεί να ακυρωθεί το αντίστοιχο ταξίδι χωρίς κάποια οικονομική επίπτωση σε βάρος του Γραφείου. H δήλωση συμμετοχής είναι έγκυρη μόνο όταν ο Πελάτης προκαταβάλλει το 1/3 του ποσού έκαστου ταξιδιού. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το Γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Οι τιμές συμμετοχής καλύπτουν σαφώς μόνο όσα αναφέρονται στα "Περιλαμβανόμενα" του κάθε ταξιδιού. Στη διάρκεια του ταξιδιού συνυπολογίζονται οι ημέρες αναχώρησης και άφιξης των ταξιδιών. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και μέσα στην καθορισμένη για κάθε ταξίδι προθεσμία εγγραφής, που ωστόσο δεν υποχρεώνει το Γραφείο να εξασφαλίσει θέση στον ενδιαφερόμενο αν στο μεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες θέσεις. H εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού.

3. OPOI TAΞIΔIOY
Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά και οργανωμένα ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. H έλλειψη συνέπειας, εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, δίνει το δικαίωμα στο συνοδό να αγνοήσει τον αδιάφορο Πελάτη και στο Γραφείο να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες που δεν του παρασχέθηκαν. Οι συμμετέχοντες στα οργανωμένα ταξίδια του Γραφείου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων, πιστοποιητικών εμβολιασμού, αδειών αποδημίας κ.ά.), καθώς και για τη γνησιότητα των δηλώσεών τους στις ελληνικές ή ξένες αρχές. Μετά το πέρας του ταξιδιού οι Πελάτες δύνανται να διατυπώσουν τα παράπονά τους και στην περίπτωση που η γραπτή διαμαρτυρία τους σταλεί στο Γραφείο εντός προθεσμίας 10 ημερών από την επιστροφή του ταξιδιού, θα λάβουν γραπτή αιτιολογημένη απάντηση από το Γραφείο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει.

4. AΣΦAΛIΣH
Το Γραφείο έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης που καλύπτει τυχόν αξιώσεις Πελατών, οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του ταξιδιού, καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών.

6. ΞENOΔOXEIA
Σε περίπτωση που χρειαστεί να παραταθεί το ταξίδι λόγω ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, αναβολή δρομολογίων, απεργία κ. λ.π.) οι Πελάτες υποχρεούνται να πληρώσουν για τις παραπάνω ημέρες ή για τη διαφορά τιμής που θα προκύψει σε περίπτωση αλλαγής πλοίου. Τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται και παραδίδονται στις 12 το μεσημέρι, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των Πελατών. Τα δωμάτια των περισσότερων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Τα μονόκλινα δωμάτια και οι καμπίνες είναι πάντα λίγα και διατίθενται με τη σειρά εγγραφής των ενδιαφερομένων. H χρήση μονόκλινου δωματίου / καμπίνας είναι υποχρεωτική και η επιπλέον δαπάνη (διαφορά μονόκλινου) βαρύνει τον Πελάτη. Σε περιόδους εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων σε διάφορες πόλεις δύναται οι διανυκτερεύσεις να γίνουν στις γύρω ευρείες περιοχές αυτών.

7. ΓEYMATA
Τα οργανωμένα ταξίδια περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στα "Περιλαμβανόμενα" προγεύματα και γεύματα. Το Γραφείο προσπαθεί κατά τη διάρκεια των οργανωμένων ταξιδιών να περιλαμβάνει σε αυτές την καλύτερη δυνατή διατροφή των Πελατών, αλλά δεν φέρει ευθύνη για την τυχόν ποσοτική ή ποιοτική ανεπάρκεια των γευμάτων γιατί αυτή καθορίζεται αποκλειστικά από τα ξενοδοχεία.

8. AMOIBAIA KATANOHΣH METAΞY TΩN ΤΑΞΙΔIΩTΩN
Τα οργανωμένα ομαδικά ταξίδια προϋποθέτουν αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στους Πελάτες και προς το σκοπό αυτό το Γραφείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αρμονική εξέλιξη των ταξιδιών του. Όμοιες συστάσεις απευθύνει και προς τους Πελάτες του.

9. AKYPΩΣH
Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών το Γραφείο προπληρώνει σημαντικά ποσά, πριν από την πραγματοποίηση των ταξιδιών που έχει προγραμματίσει, και δεσμεύεται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης. Γι' αυτό και είναι υποχρεωμένο να παρακρατήσει ολόκληρη την προκαταβολή ή και να ζητήσει συμπληρωματική πληρωμή σε περίπτωση άκαιρης ακύρωσης. Θεωρείται άκαιρη οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται στις 15 τελευταίες μέρες που προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή του. Σε περίπτωση ακυρώσεως από 14 ημέρες έως 24 ώρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού είναι δυνατόν να παρακρατηθεί το συνολικό ποσό της αξίας του ταξιδιού. Εξάλλου ο Πελάτης που αδυνατεί να συμμετάσχει στο οργανωμένο / μεμονωμένο ταξίδι για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή και εξόφληση, μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο που πληροί όλους τους απαραίτητους όρους για το οργανωμένο / μεμονωμένο ταξίδι, αφού ενημερώσει το Γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν άλλως αναφέρεται στο συγκεκριμένο ταξίδι. O πελάτης που εκχωρεί και ο πελάτης που αποδέχεται τη συμμετοχή του στο ταξίδι ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι του Γραφείου για το οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και για ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Tο Γραφείο δικαιούται σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός μέχρι την ώρα της αναχώρησης να απαιτήσει την εξόφληση με κάθε νόμιμο μέσο.

10. AΛΛAΓH Ή AKYPΩΣH ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή για όλα τα οργανωμένα ταξίδια είναι τα 30 άτομα. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώνει οποιοδήποτε ταξίδι του αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλους λόγους που κατά την κρίση του δεν καθιστούν εφικτή την πραγματοποίησή του. Tο Γραφείο οφείλει να ειδοποιήσει τους Πελάτες για την ματαίωση του ταξιδιού μέχρι και 5 ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξή του. Στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του Γραφείου περιορίζονται στην επιστροφή και μόνο των χρημάτων που έχει ήδη εισπράξει. Εξάλλου, το Γραφείο δεσμεύεται να τηρήσει το πρόγραμμα των ταξιδιών, ως αυτό αναφέρεται στην περιγραφή έκαστου ταξιδιού. Το Γραφείο έχει επίσης το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα κατά το μέτρο που κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ξεπεραστούν τεχνικά προβλήματα ή απρόβλεπτες δυσκολίες. Εφόσον οι μεταβολές που επήλθαν στο περιγραφόμενο πρόγραμμα έχουν κοινοποιηθεί με οποιονδήποτε εύληπτο τρόπο στον πελάτη, το Γραφείο δεν δεσμεύεται από την περιγραφή του προγράμματος του ταξιδιού. Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και αν είναι τόσο σημαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτησή τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν, χωρίς περαιτέρω αξιώσεις. Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν.

11. ΠAIΔIKEΣ EKΠTΩΣEIΣ
Παιδιά άνω των 4 ετών πληρώνουν ολόκληρο το αντίτιμο του ταξιδιού που αντιστοιχεί στον κάθε Πελάτη. Παιδιά έως 4 ετών πληρώνουν μόνο € 15 για συμμετοχή και λιμενικά τέλη και δεν δικαιούνται κρεβάτι στο πλοίο, στο ξενοδοχείο καθώς και λοιπές υπηρεσίες, όπως πρωινά, γεύματα κ.λ.π. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, όπου αναφέρεται στο πρόγραμμα του ταξιδιού κάτι διαφορετικό.

12. AΛΛAΓEΣ TIMΩN
Τα έξοδα συμμετοχής οποιουδήποτε ταξιδιού μπορεί να αυξηθούν ή να διαφοροποιηθούν από τις ακόλουθες πιθανές αιτίες: Αύξηση των υπολογισθέντων κατά την κοστολόγηση ναύλων, αδυναμία συγκεντρώσεως του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων κατά δρομολόγιο ή μετάταξη σε ακριβότερο ναύλο, αισθητή αύξηση της τιμής συναλλαγματικών μονάδων σε σχέση με τις ληφθείσες κατά την κοστολόγηση της τιμής του ταξιδιού, αύξηση των τιμών των καυσίμων. Η αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 20 μέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί δικαιολογία για ακύρωση της συμμετοχής. Τα οργανωμένα ταξίδια συμπεριλαμβάνουν τα απαιτούμενα έξοδα παραμονής, λιμενικά τέλη, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριμένης εκδρομής.

13. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Κάθε Πελάτης δικαιούται να μεταφέρει μια αποσκευή βάρους μέχρι 20 κιλά. Το Γραφείο δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς ή καταστροφής της αποσκευής. Για τα ταξίδια με πούλμαν συνίσταται η μεταφορά μόνο μιας αποσκευής και όχι περισσοτέρων οι οποίες δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις. Στα οργανωμένα ταξίδια θα πρέπει ο Πελάτης να έχει μια χειραποσκευή με τα απολύτως απαραίτητα για την διανυκτέρευση στο πλοίο.

14. Φ.Π.A.
Bάσει του ισχύοντος νόμου, το Γραφείο έχει συμπεριλάβει Φ.Π.A. στις παρεχόμενες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις αναφερόμενες τιμές του τιμοκαταλόγου.