1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς Ενημερωθείτε 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε

Τροποποιήσεις Δρομολογίων. Ενημερωθείτε 

Τιμές Ελλάδα - Ιταλία 2024

(€) Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ

 

ΠΑΤΡΑ - ΑΝΚΟΝΑ
Οχήματα (τιμές/όχημα)
Κατηγορία Φορτηγού Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Φορτηγό έως 5μ. 741 741 741 550 604 762 741
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. 870 870 870 713 788 891 870
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. 982 982 982 827 919 1003 982
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. 1216 1216 1216 1060 1176 1237 1211
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) 982 982 982 827 919 1003 982
Trailer από 12μ. έως 13,5μ. (ασυνόδευτο) 1234 1244 1223 1094 1218 1255 1234
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. 1362 1383 1362 1213 1339 1383 1362
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. 1455 1471 1445 1313 1452 1466 1455
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. 1583 1599 1573 1427 1578 1594 1583

Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 15€

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΝΚΟΝΑ
Οχήματα (τιμές/όχημα)
Κατηγορία Φορτηγού Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Φορτηγό έως 5μ. 737 737 737 546 600 758 737
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. 864 864 864 707 782 885 864
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. 975 975 975 820 912 996 975
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. 1204 1204 1204 1048 1164 1225 1199
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) 975 975 975 820 912 996 975
Trailer από 12μ. έως 13,5μ. (ασυνόδευτο) 1223 1233 1212 1083 1207 1244 1223
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. 1348 1369 1348 1199 1325 1369 1348
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. 1439 1455 1429 1297 1436 1450 1439
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. 1566 1582 1556 1410 1561 1577 1566

Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 15€

ΠΑΤΡΑ - ΜΠΑΡΙ
Οχήματα (τιμές/όχημα)
Κατηγορία Φορτηγού Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Φορτηγό έως 5μ. 484 498 473 452 463 447 452
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. 535 550 524 503 514 498 503
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. 613 629 608 581 597 581 581
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. 717 740 712 685 717 685 685
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) 613 629 608 581 597 587 587
Trailer από 12μ. έως 13,5μ. (ασυνόδευτο) 690 712 684 663 674 663 663
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. 797 821 792 771 776 771 765
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. 836 861 836 810 831 810 810
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. 915 941 915 883 909 883 883

Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 25€

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΑΡΙ
Οχήματα (τιμές/όχημα)
Κατηγορία Φορτηγού Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Φορτηγό έως 5μ. 438 456 427 364 386 370 427
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. 483 503 473 410 426 420 478
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. 533 553 518 455 481 465 523
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. 620 646 609 541 572 557 614
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) 533 553 518 455 481 465 523
Trailer από 12μ. έως 13,5μ. (ασυνόδευτο) 597 618 582 519 535 529 592
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. 692 720 692 619 629 635 698
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. 737 766 732 658 679 679 742
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. 803 838 798 719 740 740 808

Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 25€

ΠΑΤΡΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Οχήματα (τιμές/όχημα)
Κατηγορία Φορτηγού Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Φορτηγό έως 5μ. 804 806 747 670 732 822 811
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. 924 948 944 845 906 948 927
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. 1027 1062 1053 944 1015 1052 1036
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. 1252 1278 1257 1135 1236 1283 1247
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) 1027 1062 1053 944 1015 1052 1036
Trailer από 12μ. έως 13,5μ.(ασυνόδευτο) 1218 1249 1202 1090 1186 1244 1212
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. 1412 1444 1214 1276 1391 1444 1402
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. 1492 1520 1487 1347 1452 1526 1478
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. 1621 1656 1616 1463 1577 1661 1609

Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 15€

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Οχήματα (τιμές/όχημα)
Κατηγορία Φορτηγού Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Φορτηγό έως 5μ. 799 801 742 665 727 817 806
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. 916 940 936 837 898 940 919
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. 1017 1052 1043 934 1005 1042 1026
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. 1237 1263 1242 1120 1221 1268 1232
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) 1017 1052 1043 934 1005 1042 1026
Trailer από 12μ. έως 13,5μ.(ασυνόδευτο) 1204 1235 1188 1076 1172 1260 1198
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. 1394 1426 1394 1258 1363 1426 1384
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. 1472 1500 1467 1327 1432 1506 1458
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. 1599 1634 1594 1441 1555 1639 1587

Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 15€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  • Ο συνοδηγός σε φορτηγό όχημα στη γραμμή του Μπάρι θα χρεώνεται 25€ και στις γραμμές της Ανκόνα και Βενετίας 15€
  • Οι κρατήσεις των συνοδηγών γίνονται στο εκάστοτε λιμενικό γραφείο του λιμένος αναχώρησης και ως συνοδηγός ορίζεται ο οδηγός ο οποίος φέρει επαγγελματικό δίπλωμα.
  • Οι οδηγοί δικαιούνται δωρεάν κρεβάτι σε καμπίνα.
  • Οι συνοδηγοί δικαιούνται κρεβάτι σε καμπίνα, με ειδική χρέωση (αναλόγως διαθεσιμότητας).
  • Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται επίναυλος και περιβαλλοντικό τέλος EU ETS  όπως ορίζεται η αντίστοιχη κατηγορία οχήματος, εδώ 
  • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., λιμενικά τέλη, γεύματα και ποτά. 
Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή