Superfast Ferries logo
Superfast Ferries (bundan böyle “Şirket”) web sitesinin ziyaretçisi/kullanıcısının kişisel bilgilerinin yönetimi ve korunması işbu sözleşmenin şartlarına, Yunan ve Avrupa Birliği kişisel bilgiler hakkındaki mevzuat hükümlerine (Kanun 2472 / 1997, C.K. 207 / 1998, C.K. 79 / 2000 ve Kanun 2819 / 2000 madde 8) ve yetkili Makamın kararlarına tâbidir (Direktif 95/46/AT ve 97/66/AT).

Şirket ziyaretçi/kullanıcı bilgilerini güvenli bir veri tabanına (central server) kaydetmek ve tutmaktadır ve bilgilerin gizli niteliğini korumak için bütün gerekli tedbirleri almaktadır, ki bu bilgiler üçüncü kişilere sadece Kanunen ve/veya yetkili Makamlarca zorunlu olduğu taktirde duyurulmaktadır.

Kişisel bilgilerin (ki ziyaretçi / kullanıcı bunlar hakkında mutabık kalmaktadır ve erişim, itiraz, düzeltme hakkına sahiptir) işlenmesi iletişim, istatistik bilgileri ihtiyaçlarını ve Şirket hizmetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Şirket gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra kişisel bilgilerin korunması şartlarını değiştirme hakkına sahiptir. Şirket, kendi web sitesi ile bağlantılı olabilecek üçüncü kişi web sistelerinin yönetim ve korunma şartlarından sorumlu değildir.

Ziyaretçiler / kullanıcılar kişisel bilgileri ile ilgili olan konular hakkında Şirkete, 1-7 Lysikratous & Evripidou Street 17674 Kallithea, Atina, Attika adresindeki Müşteri Hizmetleri Bölümüne başvurabilirler. 


atticagroup logo 2019
uic
Sete
InterFerry
ISO
Climate rescue
elitour
ancona
wedolocal
maritime
pci
iso