1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς Ενημερωθείτε 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε

Τροποποιήσεις Δρομολογίων. Ενημερωθείτε 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ SUPERFAST IX ΣΤΗΝ AS TALLINK GRUPP

Σύμφωνα με την προηγούμενη ανακοίνωση της Attica Group της 10ης Απριλίου, 2006, η Διοίκηση της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ επιθυμεί να γνωστοποιήσει ότι σήμερα συνεπληρώθη η πώληση των Superfast VII, Superfast VIII και Superfast IX με την ολοκλήρωση της πώλησης και τη μεταβίβαση του Superfast IX, προς την AS Tallink Grupp. Η παράδοση του πλοίου έλαβε χώρα στο Tallinn της Εσθονίας.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό τίμημα πώλησης των πλοίων Superfast VII, Superfast VIII και Superfast IX ανέρχεται σε Ευρώ 310 εκατ., τα ταμιακά διαθέσιμα του Ομίλου θα ενισχυθούν κατά Ευρώ 102 εκατ. περίπου και το λογιστικό κέρδος από την πώληση θα ανέλθει σε Ευρώ 11 εκατ. περίπου, το οποίο θα περιληφθεί στα αποτελέσματα του β’ Τριμήνου 2006.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή