1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς Ενημερωθείτε 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε

Τροποποιήσεις Δρομολογίων. Ενημερωθείτε 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ SUPERFAST VII, SUPERFAST VIII ΚΑΙ SUPERFAST IX ΣΤΗΝ AS TALLINK GRUPP

Η Διοίκηση της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι σήμερα ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση των πλοίων Superfast VII και Superfast VIII, ενώ την Τετάρτη 12 Απριλίου, 2006 είναι προγραμματισμένη η πώληση και μεταβίβαση του Superfast IX, προς την AS Tallink Grupp.

Το εισπραχθέν τίμημα από την πώληση των δύο πρώτων πλοίων ανέρχεται σε Ευρώ 206 εκατ., ενώ από την πώληση του Superfast IX θα ανέλθει σε Ευρώ 104 εκατ. και αναμένεται να εισπραχθεί την προσεχή Τετάρτη.

Έτσι, το συνολικό τίμημα πώλησης των τριών πλοίων ανέρχεται σε Ευρώ 310 εκατ. και το λογιστικό κέρδος από την πώληση θα ανέλθει σε Ευρώ 11 εκατ. περίπου, το οποίο θα περιληφθεί στα αποτελέσματα του β’ Τριμήνου 2006.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα ταμιακά διαθέσιμα του Ομίλου θα ενισχυθούν κατά Ευρώ 102 εκατ. περίπου, μετά από την αποπληρωμή των δανείων των πλοίων, ύψους Ευρώ 196,6 εκατ., και την εξόφληση διαφόρων εξόδων που αφορούν την συναλλαγή, ύψους Ευρώ 11 εκατ. περίπου.

Σημειώνεται ότι τα πλοία Superfast VII και Superfast VIII δραστηριοποιήθηκαν στην αγορά της Βαλτικής Θάλασσας από τον Μάιο 2001, ενώ το Superfast IX μεταδρομολογήθηκε στις γραμμές Γερμανίας–Φινλανδίας από τον Νοέμβριο του 2005. Κατόπιν συμφωνίας με την AS Tallink Grupp, τα πωληθέντα πλοία θα διατηρήσουν τα ονόματά τους και θα συνεχίσουν να εκτελούν πλόες με τα χρώματα της Superfast το αργότερο μέχρι το τέλος του 2007.

Η Attica Group διατηρεί την παρουσία της στη Βαλτική Θάλασσα με τα δύο οχηματαγωγά πλοία που δραστηριοποιούνται μεταξύ Rostock, Γερμανίας και Uusikaupunki, Φινλανδίας.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή