Τροποποιήσεις Δρομολογίων. Ενημερωθείτε

Κατοικίδια εν πλω

Κατοικίδια εν πλω

Μεταφορά κατοικιδίων:
Σε καμπίνες κατοικιδίων (pet cabins) ή σε κλωβούς φύλαξης (pet kennels)

Κατοικίδιο σε καμπίνα κατοικιδίων: Κατοικίδιο σε χώρο φύλαξης 
€50,00 ανά κατοικίδιο, ανά διαδρομή €20,00 ανά κατοικίδιο, ανά διαδρομή
  • Οι καμπίνες κατοικιδίων διατίθενται μόνο σε επιβάτες που ταξιδεύουν με 1 ή το μέγιστο 2 κατοικίδια.
  • Απαιτείται έγκαιρη κράτηση καμπινών ή κλωβών φύλαξης γιατί ο αριθμός τους είναι περιορισμένος.
  • Μεταφορά κατοικιδίων σε καμπίνα: Οι καμπίνες κατοικιδίων είναι 4κλινες εσωτερικές & εξωτερικές και μπορούν να διατεθούν ως 4κλινες, 3κλινες, 2κλινες ή μονόκλινες.
  • Η χρήση μονόκλινης καμπίνας κατοικιδίων έχει την εξής επιβάρυνση:
    • Ανκόνα: 50% στην κατ’ άτομο τιμή της 2κλινης στη χαμηλή περίοδο και 70% στην κατ’ άτομο τιμή της 2κλινης στη μεσαία και υψηλή περίοδο.
    • Μπάρι: 70% στην κατ’ άτομο τιμή της 2κλινης σε όλες τις περιόδους.
    • Βενετία: 70% στην κατ’ άτομο τιμή της 2κλινης σε όλες τις περιόδους.

Οι καμπίνες με δυνατότητα φιλοξενίας κατοικιδίων δεν είναι διαθέσιμες ανά κρεβάτι.

Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», οι επιβάτες που ταξιδεύουν με ζώα συντροφιάς θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνουν τη «Δήλωση καταγραφής ζώου συντροφιάς», η οποία είναι σε ισχύ από την Παρασκευή 23/09/2022, και να την παραδίδουν στον αρμόδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας, κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι συνοδοί πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του κατοικιδίου (οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν μαζί και το επίσημο διαβατήριο κατοικιδίου της Ε.Ε.),  να ακολουθούν όλες τις διαδικασίες επιβίβασης και να είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του κατοικιδίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Για τις γάτες, τους σκύλους και τα κουνάβια, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αποδεικτικό εμβολίου λύσσας.

Κατεβάστε το έντυπο «Δήλωση καταγραφής ζώου συντροφιάς»

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα "Κατοικίδια ζώα", στους Γενικούς Όρους Ταξιδιού

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή