1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς Ενημερωθείτε 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε

Τροποποιήσεις Δρομολογίων. Ενημερωθείτε 

ΝΕΑ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΕΩΣ 31/10/2020 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής που σας κοινοποιήθηκε την 15/4/2020 σχετικά με το θέμα, διευκρινίζεται ότι οι κοινοποιηθείσες προσωρινές τροποποιήσεις στην πολιτική ακυρώσεων της Εταιρείας είναι σε εφαρμογή των υποχρεωτικών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί περιορισμού των μετακινήσεων και περί οφειλών από ματαιώσεις θαλάσσιου ταξιδίου (άρθρο 65 «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020), οι οποίες εφαρμόζονται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και εφαρμόζονται αναγκαστικά. Σημειώνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό,αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

Σε εφαρμογή των διατάξεων αυτών διευκρινίζεται ότι:
Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου εισιτηρίου επιβατών που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων, που υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020, ικανοποιούνται με παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου του ματαιωθέντος ταξιδιού προς οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου της Εταιρείας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία, Χανιά, Ηράκλειο).

Η παροχή των ως άνω υπηρεσιών δύναται να πραγματοποιηθεί εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία του ματαιωθέντος ταξιδιού. Σε περίπτωση που δεν γίνει άσκηση της δυνατότητας αυτής εντός των δεκαοκτώ (18) μηνών, τότε μόνο οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν το 100% του ναύλου τους.

Η αίτηση του επιβάτη δέον να γίνεται τουλάχιστον 24 ώρες προ του απόπλου.

Εφόσον ο επιβάτης το επιθυμεί τα εισιτήρια μπορούν να μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας (open) υπό τις ίδιες συνθήκες που προαναφέρθησαν. Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία, ή σε κατηγορία θέσης για τον ίδιο ή διαφορετικό προορισμό, με υψηλότερο ναύλο από το ναύλο του αρχικού εισιτηρίου, τότε πρέπει να καταβληθεί η διαφορά ναύλου που προκύπτει.

Καλλιθέα, 11 Μάϊου 2020

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή