1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς Ενημερωθείτε 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε

Τροποποιήσεις Δρομολογίων. Ενημερωθείτε 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ SUPERFAST X

Η Διοίκηση της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ επιθυμεί να ανακοινώσει στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στους μετόχους της εταιρίας και στο επενδυτικό κοινό ότι προέβη σήμερα σε συμφωνία με την Veolia Transport, για την πώληση του πλοίου Superfast X που δραστηριοποιείται στη Βόρειο θάλασσα, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 112 εκατομμυρίων τοις μετρητοίς. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2007 με την παράδοση του πλοίου.

Από την πώληση αυτή το εκτιμώμενο λογιστικό κέρδος θα ανέλθει σε Ευρώ 14 εκατ. περίπου ενώ μετά την αποπληρωμή του τραπεζικού δανεισμού ύψους Ευρώ 65 εκατ., τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου θα ενισχυθούν κατά περίπου Ευρώ 45 εκατ.

Η Attica Group θα αξιοποιήσει την αποκτηθησομένη ρευστότητα επιδιώκοντας κυρίως να προσθέσει στο στόλο της πλοία τα οποία θα εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις της παρούσης και της μελλοντικής εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις.

Η Εταιρία μας προτίθεται να αντικαταστήσει το Superfast X στη σύνδεση Rosyth-Zeebrugge στη Βόρειο θάλασσα.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή