Superfast Ferries logo
Όμιλος Attica δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιβαλλοντικά θέματα και ως εκ τούτου έχει αφοσιωθεί στην προστασία του περιβάλλοντος αναγνωρίζοντας τις πτυχές – θέματα του περιβάλλοντος που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη λειτουργία της.
Οι εταιρίες του Ομίλου αξιολογούν ετησίως αυτά τα περιβαλλοντικά θέματα και επιχειρούν να ελαχιστοποιήσουν την επίδρασή τους στο περιβάλλον. Τα πιο σημαντικά από αυτά σχετίζονται με εκπομπές καυσαερίων, εκροές στη θάλασσα, διαχείριση απορριμμάτων, ρύπανση της γης, χρησιμοποίηση πρώτων υλών και πόρων και περιβαλλοντικά αιτήματα τοπικών κοινωνιών.

Η περιβαλλοντική συνείδηση του Ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αφοσίωσή μας να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς ικανοποίηση των επιβατών μας. Πέραν της απόλυτης συμμόρφωσης με όλους τους διεθνείς, περιφερειακούς και τοπικούς κανονισμούς που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, στόχοι του Ομίλου είναι:

  • Να επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και να εφαρμόζει μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.
  • Να ελαχιστοποιεί τις όποιες αρνητικές συνέπειες λειτουργίας των μηχανημάτων διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία τους μέσω της σωστής και έγκαιρης συντήρησής τους.
  • Να ενθαρρύνει το προσωπικό του, στα πλοία και στα γραφεία, προς την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, μέσω της κατάλληλης ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
  • Να συμμετέχει ενεργά σε οργανισμούς που προωθούν τις αρχές της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Να συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που προωθούν την αποτελεσματικότητα, την υπευθυνότητα και τη μείωση των ρύπων στον κλάδο της ναυτιλίας.
  • Να ενημερώνεται συνεχώς αναφορικά με θέματα περιβάλλοντος και να υιοθετεί νέες πρακτικές για αυτά.

Ο στόλος της Attica Group αποτελείται σε σημαντικό βαθμό από σύγχρονα, νεότευκτα πλοία τα οποία πληρούν το σύνολο των διεθνών κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος με κυριότερο τον κανονισμό MARPOL 73/78 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). Παραδείγματα εφαρμογής αυστηρών κριτηρίων περιβαλλοντικής λειτουργίας είναι, μεταξύ άλλων:

  • Οι μηχανές των πλοίων τηρούν τους κανονισμούς για τις εκπομπές διοξειδίων αζώτου (Nox).
  • Τα υφαλοχρώματα των πλοίων επιλέγονται ώστε να μην είναι τοξικά και να μην δηλητηριάζουν τους θαλάσσιους οργανισμούς, άλλη μία πρακτική που υιοθετήθηκε πριν γίνει υποχρεωτική μέσω διεθνών κανονισμών.
  • Όλα τα χημικά που χρησιμοποιούνται στα πλοία, έχουν επιλεγεί βάσει της φιλικότητας τους προς το περιβάλλον.
  • Απαγόρευση της χρήσης των ουσιών που προκαλούν καταστροφή του όζοντος και οποιαδήποτε χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται, επιλέγονται με βάση την περιβαλλοντική τους συμβατότητα.

Στον τομέα διαχείρισης προσωπικού, η Attica Group εκπαιδεύει τους υπαλλήλους της ως προς τις βέλτιστες πρακτικές και την ελάχιστη διατάραξη του περιβάλλοντος.
Σε κάθε πλοίο, έχουν ορισθεί Αξιωματικοί με αρμοδιότητες επί των πρακτικών περιβαλλοντικών μέτρων που υιοθετούνται. Στα γραφεία του Ομίλου, ειδικευμένοι μηχανικοί και αρμόδιοι υπάλληλοι καταγράφουν τις επιδόσεις και θέτουν τις προδιαγραφές για τη γενικότερη αλλά και εξειδικευμένη, βάσει των αναγκών, περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα πλοία που μαζί με προσωπικό και από τα γραφεία, συμμετέχουν σε ασκήσεις εκτάκτου περιβαλλοντικής ανάγκης σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές.

Οι εταιρίες του Ομίλου, Superfast Ferries και Blue Star Ferries είναι οι πρώτες ελληνικές εταιρίες της επιβατηγού ναυτιλίας που έλαβαν την πιστοποίηση ISO 14001:1996 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Κατά τον ίδιο κώδικα έχουν πιστοποιηθεί τα πλοία του Ομίλου. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της εν λόγω Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιείται από τον Αμερικανικό Φορέα Πιστοποίησης ABS Quality Evaluations του διεθνούς Ομίλου Εταιριών American Bureau of Shipping.
Το 2006 οι εταιρίες καθώς και τα πλοία του Ομίλου πιστοποιήθηκαν κατά το νέο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004.
Ο Όμιλος μας, αποφάσισε το 2007 να ασχοληθεί σοβαρά με το μείζον θέμα της Κλιματικής Αλλαγής. Μέχρι τώρα βάσει του προγράμματος αυτού έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες ενέργειες:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
Σε συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη ο Όμιλος υπολόγισε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων. Έκτοτε υπολογίζoνται ετησίως οι αέριες εκπομπές των πλοίων.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ο Όμιλος μας πραγματοποίησε σειρά σεμιναρίων και διαλόγων με το προσωπικό των γραφείων, των πρακτορείων και τα πληρώματα των πλοίων με θέμα την Κλιματική Αλλαγή, σκοπεύοντας στην ευαισθητοποίηση όλων στο μείζον αυτό πρόβλημα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ
Χρησιμοποιούνται εκτυπωτές διπλής όψης (μείωση ποσότητας χαρτιού) και 100% ανακυκλωμένο χαρτί στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου. Επίσης όλο το άχρηστο χαρτί προωθείται προς ανακύκλωση μέσω του μη κερδοσκοπικού φορέα «Κλίμακα» στηρίζοντας παράλληλα το κοινωφελές έργο του συγκεκριμένου φορέα.

ΑΦΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ο Όμιλος σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Αφής» εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών. Έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών στα γραφεία και τα πλοία του Ομίλου, οι οποίοι και δέχονται όλα τα είδη μπαταριών μέχρι 1500 γραμμάρια, είτε αυτές είναι πρωτογενείς (μιάς χρήσης) είτε δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες), χωρίς να παίζει ρόλο το είδος της συσκευής από την οποία προέρχονται (κινητά τηλέφωνα, βιντεοκάμερες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές).

Επίσης ανακυκλώνονται οι μπαταρίες μη οικιακού τύπου, οι λαμπτήρες και οι ηλεκρονικοί υπολογιστές των κεντρικών γραφείων καθώς και φάρμακα.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
Πέραν από την εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, ο Όμιλος με αυτή του την ενέργεια συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την κοινωνική προσφορά στην πράξη.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΔΙΩΝ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ
Τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια από τις κουζίνες των πλοίων, προωθούνται σε εξουσιοδοτημένο φορέα για την παραγωγή βιοκαυσίμου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
1. Το μεγαλύτερο μέρος του νερού που χρησιμοποιούν τα πλοία προέρχεται από αφαλάτωση του θαλάσσιου νερού μέσω ειδικών βραστήρων.
2. Χρησιμοποιούνται λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας παντού στα πλοία μας (εκτός από τα φώτα ασφαλείας).
3. Μέσω της θερμότητας των καυσαερίων των Κυρίων Μηχανών και κατάλληλων διατάξεων θερμαίνεται ο αέρας των κοινόχρηστων χώρων και το ζεστό νερό υγιεινής.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
1. Εκτυπώθηκε φυλλάδιο το οποίο διανέμεται σε όλους τους επιβάτες μας με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους στο μείζον πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής. Συγκεκριμένα, περιέχει συμβουλές κλιματικά φιλικών πρακτικών, τόσο για το ταξίδι τους με τα πλοία μας όσο και για την καθημερινότητα τους.
2. Τοποθετήθηκε σήμανση σε όλες τις καμπίνες, η οποία προτρέπει τους επιβάτες να κλείνουν τα φώτα και να μη καταναλώνουν άσκοπα νερό.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ – ΦΙΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Προωθούμε εναλλακτικούς και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους ταξιδιού, προσφέροντας ταξιδιωτικά πακέτα που συνδυάζουν «Τρένο και πλοίο» για προορισμούς εντός Ευρώπης, καθώς και μία έκπτωση της τάξεως του 50% στο ναύλο μεταφοράς για όλα τα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα στην γραμμή της Αδριατικής.

Πέρα των ενεργειών που σχετίζονται με την Κλιματική Αλλαγή, ο Όμιλος μας κατά καιρούς προέβη σε ενέργειες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ
1. Ο Όμιλος συνεχίζει την προσπάθεια του για ενεργή συμμετοχή στο τεράστιο θέμα των καθαρών ακτών. Τυπώθηκαν τασάκια ακτής τα οποία διανεμήθηκαν δωρεάν μέσω των κεντρικών πρακτορείων του Ομίλου, των πλοίων μας και του περιοδικού Traveler's Icons στα τεύχη του καλοκαιριού.
2. Διοργανώθηκαν ημερίδες καθαρισμού των ακτών στα νησιά που ταξιδεύουν τα πλοία μας με την συμμετοχή προσωπικού του Ομίλου, εθελοντών και παιδιών των τοπικών κοινωνιών.

Η ενημέρωση, μέσω συνδρομών στα εξειδικευμένα έντυπα και ο προβληματισμός μας περί περιβαλλοντικών θεμάτων είναι συνεχής στην Attica Group. Επίσης είμαστε ενεργά μέλη σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FLAGSHIP).

Οι εταιρίες του Ομίλου, Superfast Ferries και Blue Star Ferries είναι ενεργά μέλη της HELMEPA, της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, μίας μη κερδοσκοπικής, μη κυβερνητικής οργάνωσης με στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντολογικής συνείδησης και σκεπτικού ασφαλούς λειτουργίας στον κλάδο της ναυτιλίας μέσω της πληροφόρησης, διαφήμισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας.
atticagroup logo 2019
uic
Sete
InterFerry
ISO
Climate rescue
elitour
ancona
wedolocal
maritime
pci
iso