Superfast Ferries logo

Ταξιδιωτικά Έγγραφα

Έντυπο Εισόδου στην Ιταλία

Έντυπο Μετακίνησης στην Ιταλία

Έντυπο Εντοπισμού Επαγελματιών Οδηγών/Συνοδηγών Φορτηγών Οχημάτων

Έντυπο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση

Δημόσια Υγεία Επιβάτη / Έντυπο εντοπισμού από το πλήρωμα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝOΪΟ ΜΕΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ! 

Οι επιβάτες δεν θα πρέπει να ταξιδέψουν εάν έχουν συμπτώματα λοίμωξης COVID-19 (βήχας, καταρροή, πυρετός, πονόλαιμος, δύσπνοια και άλλα αναπνευστικά συμπτώματα) ή εάν έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή COVID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες πριν το ταξίδι.

1. ΠΡΙΝ & ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

Οι επιβάτες οφείλουν να τηρούν υποχρεωτικά, τα ακόλουθα μέτρα ελέγχου κατά την επιβίβαση:

 • Κοινωνική Απόσταση
  Θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των επιβατών και ταυτόχρονη χρήση μάσκας . Το πλήρωμα του πλοίου θα επιβλέπει τη διαδικασία και την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων.
 • Συμπλήρωση των εντύπων «Προ-Επιβίβασης» και «Εντοπισμού Επιβάτη» και παράδοσή τους στον αρμόδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας του πλοίου μαζί με το εισιτήριό τους, κατά την επιβίβασή τους, πριν την αναχώρηση
 • Θερμομέτρηση χωρίς επαφή κατά την είσοδο των επιβατών στο πλοίο

2. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Οι επιβάτες θα πρέπει να τηρούν απαραιτήτως τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια του ταξιδίου:

 • Φοράμε την μάσκα1 μας τόσο στους εσωτερικούς, όσο και στους εξωτερικούς χώρους του πλοίου. Βεβαιωνόμαστε ότι καλύπτονται το στόμα και η μύτη, δεν αγγίζουμε την μάσκα αφού την φορέσουμε, απορρίπτουμε αμέσως την μάσκα σε κάδο απορριμμάτων μετά την χρήση και πλένουμε τα χέρια μας.
 • Καλύπτουμε τον βήχα ή το φτέρνισμα με το εσωτερικό του αγκώνα ή με χαρτομάντηλο, το οποίο απορρίπτουμε άμεσα σε κάδο απορριμμάτων.
 • Πλένουμε τα χέρια μας τακτικά και σχολαστικά με σαπούνι και νερό ή με αλκοολούχο διάλυμα και αποφεύγουμε την επαφή των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα). Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών.
 • Κρατάμε τις αποστάσεις ασφαλείας από τους γύρω μας (>1,5 μέτρο).
 • Αποφεύγουμε χώρους συγχρωτισμού.
 • Αποφεύγουμε την επαφή με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχας, καταρροή, πυρετός, πονόλαιμος).

Δείτε το σχετικό έντυπο του ΕΟΔΥ

 • Συστήνεται στους επιβάτες να προσέρχονται έγκαιρα στο λιμάνι της αναχώρησης, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου πριν την επιβίβαση.
 • Σε περίπτωση που επιβάτες αναπτύξουν συμπτώματα του αναπνευστικού κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, οφείλουν να το δηλώσουν άμεσα στο πλήρωμα του πλοίου.
 • Σε περίπτωση που επιβάτες αναπτύξουν συμπτώματα του αναπνευστικού μετά το ταξίδι, πρέπει άμεσα να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια και να ενημερώσουν τον γιατρό τους για το ιστορικό του ταξιδίου.

 3. ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Με βάση τα παραπάνω, εάν τα μέλη του πληρώματος που διεξάγουν τα μέτρα ελέγχου κατά την επιβίβαση διαπιστώσουν ότι:

 1. Ο επιβάτης έχει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 ή
 2. Οι απαντήσεις του στο «Προ-Επιβίβασης» έντυπο πριν την επιβίβαση δείχνουν ότι έχει έρθει σε επαφή με άτομο με λοίμωξη COVID-19 ή
 3. Ο επιβάτης αρνείται τη χρήση μάσκας1 επί του πλοίου

θα απαγορεύεται η επιβίβασή του στο πλοίο και θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη χρήση των εισιτηρίων σε μεταγενέστερη ημερομηνία ή την ακύρωσή τους.

Στις περιπτώσεις (1) και (2) θα απαγορεύεται το ταξίδι για 14 ημέρες ή εάν είχε νοσήσει ο ίδιος, θα πρέπει να φέρει ιατρική βεβαίωση, η οποία αναφέρει ότι πληρούνται τα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τον ΕΟΔΥ, για τη διακοπή των μέτρων προφύλαξης σε ασθενή με COVID-19.

[1] Η χρήση χειρουργικής μάσκας είναι επίσης αποδεκτή αλλά συστήνεται, αντί αυτής, η χρήση της υφασμάτινης μάσκας ώστε να διασφαλιστούν οι χειρουργικές μάσκες για το ιατρικό προσωπικό. Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με βαλβίδα δεν είναι αποδεκτή για χρήση από το ευρύ κοινό.

ΝΕΑ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΕΩΣ 31/10/2020 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής που σας κοινοποιήθηκε την 15/4/2020 σχετικά με το θέμα, διευκρινίζεται ότι οι κοινοποιηθείσες προσωρινές τροποποιήσεις στην πολιτική ακυρώσεων της Εταιρείας είναι σε εφαρμογή των υποχρεωτικών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί περιορισμού των μετακινήσεων και περί οφειλών από ματαιώσεις θαλάσσιου ταξιδίου (άρθρο 65 «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020), οι οποίες εφαρμόζονται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και εφαρμόζονται αναγκαστικά. Σημειώνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό,αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

Σε εφαρμογή των διατάξεων αυτών διευκρινίζεται ότι:
Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου εισιτηρίου επιβατών που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων, που υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020, ικανοποιούνται με παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου του ματαιωθέντος ταξιδιού προς οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου της Εταιρείας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία, Χανιά, Ηράκλειο).

Η παροχή των ως άνω υπηρεσιών δύναται να πραγματοποιηθεί εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία του ματαιωθέντος ταξιδιού. Σε περίπτωση που δεν γίνει άσκηση της δυνατότητας αυτής εντός των δεκαοκτώ (18) μηνών, τότε μόνο οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν το 100% του ναύλου τους.

Η αίτηση του επιβάτη δέον να γίνεται τουλάχιστον 24 ώρες προ του απόπλου.

Εφόσον ο επιβάτης το επιθυμεί τα εισιτήρια μπορούν να μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας (open) υπό τις ίδιες συνθήκες που προαναφέρθησαν. Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία, ή σε κατηγορία θέσης για τον ίδιο ή διαφορετικό προορισμό, με υψηλότερο ναύλο από το ναύλο του αρχικού εισιτηρίου, τότε πρέπει να καταβληθεί η διαφορά ναύλου που προκύπτει.

Καλλιθέα, 11 Μάϊου 2020


ΝΕΑ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΕΩΣ 31/10/2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 65 (Οφειλές από ματαιώσεις θαλάσσιου ταξιδιού) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A’84/13.04.2020,  τροποποιείται από σήμερα 16 Απριλίου η πολιτική ακυρώσεων των εισιτηρίων που αφορούν ταξίδι στις γραμμές Αδριατικής έως και την 31η Οκτωβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, τα εισιτήρια των επιβατών που αιτούνται ακύρωση των κρατήσεών τους το ανωτέρω χρονικό διάστημα γιατί δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους, θα μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας (open ticket) με ισχύ για δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία ταξιδιού.

Αναλυτικά:

Για κρατήσεις με ή χωρίς την έκπτωση Early Booking και τουλάχιστον ένα σκέλος ταξιδιού έως την 31η Οκτωβρίου 2020

Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε ανοιχτής ημερομηνίας (open) με χρονική ισχύ 18 μήνες από την ημερομηνία αναχώρησης (κρατήσεις μονής διαδρομής) ή από την ημερομηνία επιστροφής (κρατήσεις μετ’ επιστροφής) και να χρησιμοποιηθούν, μέσα στο χρονικό διάστημα των 18 μηνών, για ταξίδι σε οποιονδήποτε προορισμό της Εταιρείας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία, Χανιά, Ηράκλειο).

 • Εφόσον παρέλθουν οι 18 μήνες και δεν έχει γίνει χρήση των εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας, ο πελάτης δικαιούται την πλήρη επιστροφή του ναύλου των αρχικών εισιτηρίων.
 • Κατά τη δήλωση των νέων ημερομηνιών ταξιδιού στη νέα κράτηση θα εφαρμόζονται όλες οι προβλεπόμενες και ισχύουσες κατά τη στιγμή της κράτησης εκπτώσεις ή προσφορές του επιλεχθέντος δρομολογίου (Αδριατικής ή Κρήτης) και ο επιβάτης θα πρέπει να καταβάλλει την όποια διαφορά προκύψει μεταξύ της αξίας των αρχικών του εισιτηρίων και της νέας κράτησης.
 • Εάν τα αρχικά εισιτήρια περιλαμβάνουν την έκπτωση Early Booking, οι επιβάτες διατηρούν το δικαίωμα εφαρμογής της έκπτωσης στη νέα τους κράτηση (γραμμές Αδριατικής).
 • Η μετατροπή των εισιτηρίων σε open με ισχύ 18 μηνών είναι δυνατή κατόπιν σχετικού αιτήματος του επιβάτη έως και 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού του αρχικού εισιτηρίου.

Κρατήσεις για ταξίδια μετά την 1η Νοεμβρίου 2020

Για κρατήσεις με ταξίδια από την 1η Νοεμβρίου 2020 ισχύουν οι όροι της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας.

Για κρατήσεις με ταξίδια από την 1η Νοεμβρίου 2020 με την έκπτωση Early Booking, ισχύουν οι όροι της προσφοράς Early Booking.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19

Σχετικά με την πανδημία του COVID 19, και σε συνέχεια απόφασης της Ελληνικής Κυβέρνησης, σας ενημερώνουμε πως η επιβίβαση από / προς την Ιταλία απαγορεύεται για επιβάτες και οχήματα (με εξαίρεση τα φορτηγά) έως τις 15/06/2020 και ώρα 15:00.

Οι επιβάτες με εισιτήρια ταξιδίου έως τις 15/06/2020, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους ταξιδιωτικούς τους πράκτορες σχετικά με τις κρατήσεις τους.
Οι οδηγοί / συνοδηγοί φορτηγών που επιβιβάζονται πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν ένα προσωπικό έντυπο δήλωσης, το οποίο βρίσκεται στα σημεία ελέγχου των λιμένων στην Ιταλία και την Ελλάδα.
Το έντυπο δήλωσης πρέπει να υπογράφεται εκ των προτέρων από τους οδηγούς / συνοδηγούς φορτηγών προκειμένου να αποφεύγονται σημαντικές καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια των ελέγχων της Αστυνομίας στα λιμάνια.
Οι οδηγοί / συνοδηγοί φορτηγών καλούνται να υπογράψουν 2 έντυπα δήλωσης:

 • 1 συμπληρωμένο έντυπο που παραδίδεται στο πλοίο κατά την επιβίβαση
 • 1 συμπληρωμένο έντυπο που παραδίδεται στις Ιταλικές αρχές κατά την προσέλευση στο λιμάνι προορισμού

Σύμφωνα με τις Ιταλικές αρχές, δεν είναι εφικτή η διέλευση της Ιταλίας για τουριστικούς λόγους.

Από τις 16 Μαρτίου 2020, οι συνοδηγοί θα γίνονται δεκτοί στα πλοία, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία μεταφορών, στην οποία ανήκει το φορτηγό/ά, έχει αποστείλει email στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του συνοδηγού (όνομα / επώνυμο, αριθμός επαγγελματικής άδειας οδήγησης).
Το email πρέπει να αποσταλεί στο λιμενικό πρακτορείο αναχώρησης και ένα αντίγραφο πρέπει να αποσταλεί στο Κεντρικό Γραφείο (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) τουλάχιστον τρεις ώρες πριν την αναχώρηση του δρομολογίου.

Η Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις και, αν χρειαστεί, θα εξετάσει τις υπάρχουσες οδηγίες προς τους επιβάτες και θα εκδώσει ενημερωμένες πληροφορίες.


ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19, είναι σε ισχύ από 02/04/2020 και ώρα 12:00 και μέχρι την 20/04/2020 και ώρα 12:00, επιβολή μέτρων κατ΄οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα μας από την αλλοδαπή.
Σύμφωνα με την απόφαση, όλοι όσοι εργάζονται στις διεθνείς υπηρεσίες χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οφείλουν μετά την είσοδό τους στη χώρα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, είτε να διέλθουν αυτής, είτε να κατευθυνθούν στον προορισμό τους και στη συνέχεια να τεθούν σε προσωρινό περιορισμό για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών. Εντούτοις, σε περίπτωση υποχρέωσης των εργαζομένων εκτέλεση νέου διεθνούς
δρομολογίου εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο περιορισμός αίρεται. Κατόπιν του μέτρου αυτού και στο πλαίσιο άμεσης εφαρμογής του, θα ζητούνται από τους επαγγελματίες οδηγούς/συνοδηγούς φορτηγών οχημάτων που πρόκειται να επιβιβαστούν στο πλοίο από τους λιμένες της Ιταλίας, προσωπικά στοιχεία τα οποία θα συμπληρώνονται σε συγκεκριμένο έντυπο (επισυνάπτεται) μέσα στο πλοίο και θα υποβάλλονται έγκαιρα στις λιμενικές αρχές προ του κατάπλου του πλοίου σε λιμένα της Πάτρας ή της Ηγουμενίτσας.

 

atticagroup logo 2019
uic
Sete
InterFerry
ISO
Climate rescue
elitour
ancona
wedolocal
maritime
pci
iso