Ελληνικά
Online Booking
( Περίοδος 20/01/14-31/10/14 )
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Από Πειραιά   Από Ηράκλειο
  Ημέρα Πειραιάς Αναχώρηση Ηράκλειο Άφιξη     Ημέρα Ηράκλειο Αναχώρηση Πειραιάς Άφιξη
  Καθημερινά 21:00 06:00 (επόμενης)     Καθημερινά 21:00 06:00 (επόμενης)

- Τα δρομολόγια εκτελούνται από το F/B BLUE HORIZON της BLUE STAR FERRIES και το F/B ΚΡΗΤΗ ΙΙ (από 04/07/14 θα εκτελούνται από το F/B ΚΡΗΤΗ Ι) της ΑΝΕΚ LINES.

Το δρομολόγιο Πειραιάς-Ηράκλειο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Anek Lines.with Anek Lines
 
  • Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού.
Ημερήσια δρομολόγια για το 2014 Ιούλιος: 12/07, 18/07, 20/07, 25/07, 26/07
Αύγουστος: 02/08, 03/08, 09/08, 16/08, 17/08, 20/08, 23/08, 24/08, 27/08, 30/08 & 31/08

Από ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00, άφιξη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18:30.
Από ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10:00, άφιξη ΠΕΙΡΑΙΑ 18:30.

  • Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού.
InterFerry Climate rescue
ISO